Łysołaje – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się obok zabudowań folwarcznych, przy przejeździe kolejowym. M. Dąbrowski napisał: Składał się z 9 mogił zbiorowych i 3 pojedynczych. Obecnie układ mogił zatarty. W ewidencji austro-węgierskiej wymieniony jako “Soldatenfriedhof nr 29 in Łysołaje”. Pochowano tu 35 żołnierzy niemieckich i 1 austro-węgierskiego, poległych 3 sierpnia 1915 r. Zdjęcia wykonano 25.09.2011. Lokalizacja

Tarnogóra Kolonia – cmentarz wojenny

Cmentarz z 1915 roku założony na szczycie wzgórza nieopodal uroczyska Czantoria. Na terenie o powierzchni 0,3 ha znajduje się 11 ziemnych mogił zbiorowych. Co do liczby mogił mogę tylko zawierzyć informacjom z Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych i napisanej we flashu stronie projektu Przyspieszenie Edukacyjne w szkole wiejskiej. Stan cmentarza nie pozwala w lecie potwierdzić […]

Podizdebno – mogiła wojenna

Mogiła zbiorowa z 1914 roku. Znajduje się w pobliżu szosy Częstoborowice – Izdebno. Jak na miejscu dowiedział się M. Dąbrowski na mogiłę wykorzystano wykopaną przed I wojną światową studnię, która do wojny zdążyła wyschnąć. W studni pochowano 52 żołnierzy austro-węgierskich wraz z końmi. Szczątki koni wydobyto jeszcze przed 1918 rokiem. Wtedy też usypano w tym […]

Gardzienice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze Stryjno – Piaski. Podobnie jak cmentarz w Rybczewicach. Otoczony rowem i wałem ziemnym. Zarośnięty samosiejkami robinii akacjowej i innych drzew. Cmentarz nie jest w żaden sposób oznakowany. Szukając go dojechałem niemal pod same Piaski. Dopiero zapytana o cmentarz kobieta wytłumaczyła mi, że to zarośla obok przystanku autobusowego. Od strony drogi, […]

Krzczonów – cmentarz wojenny

W Krzczonowie założono dwa cmentarze wojenne. Do dnia dzisiejszego przetrwał tylko jeden z nich. Znajduje się on na wzgórzu przy szosie Krzczonów-Olszanka. Obecnie cmentarz wygląda na zadbany. Jego opis zamieszczony w opracowaniu M. Dąbrowskiego przedstawia obraz zapomnianego miejsca wiecznego spoczynku: Założony na planie prostokąta o wym. 44 na 32 m. Otoczony był wałem. Obecnie układ […]

Piotrowice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na zachodnim skraju wsi, przy drodze. Z dwóch stron zachowały się dobrze otaczające cmentarz rów i wał ziemny. Teren cmentarza porastają drzewa. Brak krzyży na zachowanych mogiłach. Jak napisał M. Dąbrowski: Składał się z 21 mogił zbiorowych i 15 pojedynczych. Zachowało się 15 podłużnych kopców (…) Pochowano tu 320 żołnierzy austro-węgierskich i […]

Piotrkówek – cmentarz wojenny

Cmentarz który częściowo przeoczyłem. Częściowo tzn. znalazłem go na mapach ale nie zauważyłem jego opisu w książce M. Dąbrowskiego. Z tej przyczyny jechałem do lasu koło Piotrkówka z uczuciem odkrywcy. Uczucie wspaniałe. Zlokalizowany cel i niewiadoma w punkcie docelowym. Na miejscu zastałem odnowiony cmentarz na planie prostokąta. Na wysokich kopcach znajdujących się na wschodnim i […]

Wronów – cmentarz wojenny

Cmentarz na planie prostokąta. Ukryty w lesie. Gdy M. Dąbrowski zbierał materiały do swojej pracy cmentarz był w opłakanym stanie. Pozbawiony drewnianego płotu, który go niegdyś otaczał. Z kilkoma drewnianymi krzyżami. Z informacji opublikowanych przez M. Dąbrowskiego wynika, że spoczywa tu 26 żołnierzy w 6 mogiłach zbiorowych i 2 pojedynczych. Polegli służyli w armii niemieckiej […]