Góra Puławska – cmentarz wojenny

Pochowano tu ok. 1500 żołnierzy z 3 armii poległych w latach 1914-1915. Pierwotny wygląd cmentarza został zatarty przez czas ale wiadomo, że było tu 7 kwater przedzielonych alejkami. Być może była tu też kaplica. Informacje pochodzą ze strony wielkawojna.az.pl Dojście do cmentarza nie jest oznakowane. Najłatwiej dotrzeć kierując się z ul. Kozienickiej w prowadzącą do […]

Niedrzwica Kościelna – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Niedrzwicy Kościelnej należy do grupy cmentarzy zadbanych. Posiada formę kopca o wysokości 5 m. Gmina nadała mu jeszcze jedną funkcję – punktu widokowego. Na szczyt prowadzą schody, dla ułatwienia wspinaczki zamontowano też poręcze. Są dwa źródła informacji o pochowanych tu żołnierzach: praca Marcina Dąbrowskiego pt. “Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej […]

Rybitwy – cmentarz wojenny

Na cmentarzu parafialnym w Rybitwach pod Józefowem znajduje się kwatera na której pochowano ok. 160 żołnierzy armii cesarsko-królewskiej i ok. 75 żołnierzy armii carskiej. Prawdopodobnie wcześniej był to cmentarz wojenny założony obok cmentarza parafialnego. Wszyscy pochowani tu żołnierze polegli w walkach prowadzonych w lipcu 1915 roku. Kwatera ta jest bardzo podobna i znajduje się stosunkowo […]

Biała k. Janowa Lubelskiego – cmentarz wojenny

Cmentarz często opisywany jako cmentarz w Janowie Lubelskim – Biała i Janów Lubelski praktycznie są połączone. Wpisany do rejestru zabytków z numerem 465/92. Pierwotnie prostokątny dziś częściowo naruszony przez nieistniejącą już kopalnię żwiru. Pochowani są tu żołnierze wszystkich armii biorących udział w walkach o Janów Lubelski w 1914 i 1915 roku. O ile w wydawnictwie […]

Kazimierz Dolny – kwatera wojenna

Kwatera niegdyś wydzielona, z drewnianymi krzyżami na mogiłach ziemnych. Obecnie na jej terenie znajdują się też pochówki cywilne oraz jeden wojskowy z II wojny światowej. Mogiły zostały w latach pięćdziesiątych obetonowane, umieszczono wtedy też na nich betonowe krzyże. O samych tu pochowanych wiadomo: Pochowano tu żołnierzy zmarłych w rosyjskim szpitalu w sierpniu-październiku 1914 r.: 6 […]