Cmentarz wojenny w Marcinowie

Cmentarz znajduje się w pobliżu skrzyżowania dróg łączących Michów z Kurowem i Wielkolas z Abramowem. Jak podaje Marcin Dąbrowski w pracy Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim pochowano tu 225 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych na początku sierpnia 1915 roku. Zdjęcia wykonałem 28.03.2010 r. Lokalizacja

Continue Reading

Cmentarz ewangelicki w Michałowie

Pierwszy raz o tym cmentarzu usłyszałem przejeżdżając przez Urszulin do Wereszczyna. Zatrzymałem się na chwilę by trochę się napić, obejrzeć mapy. I jak często zdarza mi się w takich sytuacjach pojawił się ktoś zainteresowany tym skąd i dokąd jadę. Wspomniał o starym cmentarzu w Urszulinie. Wskazał na północ i mówił, że cmentarz jest za domem,

Continue Reading

Łańcuchów – cmentarz wojenny

Cmentarz na skarpie nad przepływającym w pobliżu Wieprzem. Wg informacji opublikowanych prze Marcina Dąbrowskiego pochowano tu około 80 żołnierzy niemieckich i około 50 żołnierzy rosyjskich, poległych w okresie 31 lipca – 2 sierpnia 1915 r. oraz zmarłych w następnych dniach. Zdjęcia wykonałem 20.08.2011. Lokalizacja cmentarza w Łańcuchowie

Continue Reading

Boniewo – cmentarz wojenny

Cmentarz opisywany jako cmentarz wojenny Fajsławice III. Założony w 1915 roku. Było tu 68 mogił pojedynczych i 42 zbiorowe. Obecnie dawny układ zatarty. W 1996 roku odbyła się na terenie cmentarza uroczystość „Pojednanie dla pokoju”. Wszystkie informacje pochodzą z pracy Marcina Dąbrowskiego Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim. cyt: W

Continue Reading

Chełm (Góra Zamkowa) – cmentarz wojenny

Cmentarz powstał w roku 1915. Poniżej cmentarza prawosławnego. Schodzi do samego podnóża góry. Na samym dole znajdują się groby żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas walk w 1944 roku. Poniżej połowy wzniesienia są też groby partyzantów GL/AL oraz oficerów Ludowego WP. Na poziomie pomnika znajduje się jeszcze mogiła 13 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Las

Continue Reading

Dęblin – cmentarz twierdzy iwangorodzkiej

Cmentarz założony w 1857 roku dla stacjonujących w twierdzy oficerów, podoficerów oraz ich rodzin. Oprócz nich do 1914 roku chowano tu i żołnierzy stanowiących załogę twierdzy. W latach 1914-1915 znaleźli tu spoczynek żołnierze polegli w Wielkiej Wojnie. W okresie późniejszym cmentarz był rzadziej wykorzystywany. Ostatni pochówek pochodzi z 1946 roku. Choć cmentarz znajduje się przy

Continue Reading

Wisznice – kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym w Wisznicach znajduje się wydzielona kwatera wojenna. Znajdują się na niej groby z obu wojen światowych. Bezpośrednio za tablicą informującą o kwaterze z I wojny znajdują się groby dwóch radzieckich lotników poległych 20 VI 1941 roku. Dopiero za nimi jest właściwa kwatera z I wojny światowej. Najbliżej alejki przecinającej cmentarz na dwie

Continue Reading

Dęblin (cmentarz Balonna)- cmentarz wojenny

To kolejny cmentarz który równie dobrze mógłby trafić do działu z cmentarzami z I wojny światowej. Taki był bowiem jego początek. Założony na stokach reduty dęblińskiej twierdzy stał się miejscem spoczynku żołnierzy armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz rosyjskiej. Żołnierze I wojny pochowani na cmentarzu Balonna to nie tylko polegli w ofensywie 1915 roku. W latach

Continue Reading

Chełm (las Borek) – cmentarz wojenny

Za pierwszym razem w sierpniu 2009 roku trafiłem tu przez przypadek. Szukałem cmentarza w lesie Borek i pojechałem wzdłuż brzegu lasu licząc na jakieś znaki, który by mnie do niego doprowadziły. Znaków nie znalazłem, zamiast tego znalazłem cmentarz o którego istnieniu nie wiedziałem. Podczas drugiej wizyty, do której doszło w sierpniu 2010 roku miałem przyjemność

Continue Reading

Lublin – cmentarz wojskowo-komunalny

Cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie powstał po wydaniu rozporządzenia przez władze austriackie nakazującego wyznaczenie miejsca pochówków poza granicami miast. Pierwszych pochówków dokonano tu w roku 1811. Wkrótce teren przeznaczony do celów grzebalnych okazał się za mały i cmentarz powiększono. Do II wojny światowej teren cmentarza powiększano co najmniej czterokrotnie. W sąsiedztwie cmentarza rzymskokatolickiego powstały

Continue Reading