Radom – cmentarz żydowski

Historia Żydów w Radomiu zaczyna się zapewne przed 1724rokiem. W tym to bowiem roku Radom otrzymał od króla przywilej zakazujący przebywania w mieście Żydów. Po 1724 roku jeszcze parokrotnie powtarzano nakaz opuszczenia miasta. Mimo tego pozwalano na wjazd kupców żydowskich jak i na pobyt Żydów podczas obrad Sejmu. W 1798 roku pozwolono Żydom na powrót

Continue Reading

Wierzbica – cmentarz żydowski

Na temat przeszłości Żydów zamieszkujących Wierzbicę wiemy niewiele. To dawne miasto na szlaku handlowym straciło znaczenie wraz z rozwojem Radomia. Przez dawne miasto przebiegał szlak handlowy, którym przewożono głównie wapień i garbowane skory. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1893 r. znaleźć można informację, że w całej gminie Wierzbica (wchodziły do niej Wierzbica oraz wsie

Continue Reading

Kosów Lacki – cmentarze żydowskie

Żydzi w Kosowie Lackim mieszkali jeszcze przed końcem XVII w. W wieku XVIII posiadali synagogę (drewnianą) oraz cmentarz. W okresie międzywojennym gmina wyznaniowa posiadała dwa cmentarze: stary i nowy. Obydwa zostały zdewastowane podczas II wojny światowej. Macew użyto między innymi do utwardzenia drogi dojazdowej do obozu w Trawnikach. Obecnie Cmentarz stary (przy ulicy Szkolnej) jest

Continue Reading

Przysucha – cmentarz żydowski

Rozwój Przysuchy przypada na początek XVIII wieku. W 1710 roku jej właściciel, kasztelan Antoni Czermiński, z myślą o uruchomieniu fabryki broni sprowadził rzemieślników z Niemiec. Stworzył dla nich miejscowość obok starej wsi Przysucha i uzyskał dla niej przywilej lokacyjny. Osada ta nosiła nazwę Czermin. Pomiędzy wsią Przysucha, a Czerminem, w pobliżu dworu Antoniego Czermińskiego wyrosła

Continue Reading

Ciepielów – cmentarz żydowski

Pod koniec XVIII w. w Ciepielowie mieszkało ok. 50 Żydów i posiadali oni własną gminę wyznaniową. Prawdopodobnie w tym czasie powstały pierwsza (drewniana) synagoga i cmentarz. W roku 1921 Żydzi byli w Ciepielowie ponad trzydziestoprocentową mniejszością. Prawdopodobnie podczas II wojny światowej cmentarz został zdewastowany. Po wojnie na jego części postawiono budynki, reszta stała się polem

Continue Reading

Iłża – cmentarz żydowski

Kirkut powstał w roku 1837, na obrzeżach Iłży. Choć można spotkać się z informacją, że w tym samym roku też przybyli Żydzi do Iłży (na stronie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce) to w innych miejscach można odnaleźć informację o 376 wyznawcach judaizmu zamieszkujących Iłżę dziesięć lat wcześniej. Szybko rosnąca liczba Żydów w Iłży nigdy

Continue Reading

Żelechów – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał po 1801 roku gdy wydano zakaz używania starego cmentarza przy drewnianej synagodze. Nowy cmentarz umieszczono przy granicy miasta u zbiegu dzisiejszych ulic Reymonta i Chłopickiego. Pochowków dokonywano tu jeszcze po wojnie, w 1947 roku. Najczęściej były to pochówki Żydów pochowanych wcześniej w mogiłach zbiorowych pod miastem. W przypadku tego cmentarza istnieje poświadczony w

Continue Reading

Gniewoszów – cmentarze żydowskie

Zagadnienie społeczności żydowskiej w Gniewoszowie pojawiło się w kręgu moich zainteresowań dość późno i raczej nieoczekiwanie. W prasie natknąłem się na opis poszukiwań synagogi w Gniewoszowie. Opisano tam jak miejscowi informatorzy usiłowali przekonać pytającego o synagogę do twierdzenia, że w Gniewoszowie społeczności żydowskiej nie było. Ostatecznie ustalono, że zniszczony budynek mieszkańcy Gniewoszowa odbudowali i urządzili

Continue Reading