Ruda Wielka – cmentarz wojenny

Nie zachowały się informacje o dacie założenia cmentarza na piaszczystej skarpie obok wsi Ruda Wielka. Wiadomo jedynie, że spoczywają tu żołnierze trzech armii uczestniczący w walkach toczonych w okresie maj-lipiec 1915. Obecnie cmentarz ten zasłania las i drogi do niego nie wskazują żadne drogowskazy. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie O istnieniu tego […]

Kazanów – cmentarz wojenny

Cmentarz jest obecnie kwaterą na terenie cmentarza parafialnego w Kazanowie. Ponieważ pochówki cywilne znajdują się w pewnym oddaleniu od niego można się domyślać, że wcześniej był to osobna nekropolia w pobliżu cmentarza rzymskokatolickiego. Daty śmierci pochowanych tu żołnierzy wskazują na wrzesień 1914 roku jak i na lipiec roku 1915. (z jednym tylko wyjątkiem na krzyżach […]

Sienno – kwatera wojenna

Bardziej domyślałem się istnienia tego cmentarza niż byłem pewien, że jest. Na mapach WIG zaznaczone są dwa małe cmentarze do których teraz dojechać czy dojść byłoby trudno. W okolicy: Bałtów, Lipsko, Tarłów są mogiły bądź kwatery wojenne. W roku 2010 ograniczyłem się do przeszukania najstarszej części cmentarza w Siennie – bez skutku. Teraz – jeszcze […]

Pawłowice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się (może bliżej prawdy będę pisząc “znajdował się”) w Pawłowicach w pobliżu Solca nad Wisłą. Poszukiwania na miejscu rozpocząłem od cmentarza parafialnego. Zakładałem, że może znajdę go w pobliżu. Pobieżna lustracja terenu nic nie dała. W pobliżu cmentarza parafialnego nie znalazłem nic co mogłoby być cmentarzem wojennym. Szczęśliwie spotkałem na cmentarzu jednego z […]

Popowo Kościelne – cmentarz żydowski

Niewielka społeczność żydowska zamieszkująca w Popowie Kościelnym jest jedną z najstarszych na Mazowszu. Można znaleźć trudne do zweryfikowania informacje, że w Popowie Kościelnym już w XVII wieku funkcjonowała synagoga. Cmentarz znajdujący się niewielkim oddaleniu od cmentarza parafialnego założono przed 1820 r. I tutaj nie ma pewnego datowania. Dokumenty kościelne podają, że pod koniec XVIII w. […]

Jadów – cmentarz żydowski

Cmentarz założony prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Społeczność żydowska była jednak obecna w Jadowie już w wieku XVII. W wieku XIX stanowili większość mieszkańców osady. Na cmentarzu znajdowała się mogiła ok. 600 Żydów zamordowanych w trakcie likwidacji getta w Jadowie. Jeszcze podczas okupacji ciała pomordowanych zostały przez Niemców wykopane i wywiezione w okolice Węgrowa, gdzie […]