Góra Kalwaria – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Górze Kalwarii rozpoczęło się w 1802 r., po zniesieniu przepisów zakazujących Żydom zamieszkiwania w tej miejscowości. Cmentarz założono na wydzierżawionej od miasta działce przed 1827 r. Teren ten na własność Dozoru Bóżniczego przeszedł w roku 1864. Podczas II wojny  światowej rozpoczęła się dewastacja kirkutu. Płyty nagrobne przeznaczono przez okupanta do brukowania ulic […]

Nowy Dwór Mazowiecki – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o Żydach w Nowym Dworze pochodzą z XVI w. Jednak osadnictwo Żydowskie zaczęło się w drugiej połowie wieku XVIII gdy przybyli tu Żydzi uciekający przed rzeziami na Podolu. Na ten czas przypada też początek istnienia cmentarza żydowskiego. Pierwsze zniszczenia na cmentarzu przypadają na okres II wojny światowej. Ale jeszcze w latach sześćdziesiątych obserwowano […]

Żyrardów – cmentarz żydowski

Żyrardowscy Żydzi administracyjnie (do 1916 r.) nie byli mieszkańcami Żyrardowa tylko przylegającej do Żyrardowa wsi Ruda Guzowska. W 1874 r. władze guberni zezwoliły na powołanie w Rudzie Guzowskiej gminy wyznaniowej. Grunt pod synagogę i cmentarz nowo powstała gmina otrzymała od hrabiego Sobańskiego. Podczas II wojny światowej część nagrobków została użyta przez okupantów do utwardzania podjazdów […]

Wyszków – cmentarz żydowski

Początek osiedlania się Żydów w Wyszkowie przypada na drugą połowę XVIII w. Wyszkowscy Żydzi nie posiadali w tym czasie własnego kahału. W XVIII w. należeli do kahału w Węgrowie, a później kolejno: Ostrowie, Nasielsku i Makowie. W 1813 r. w mieście wyznaczono “rewir żydowski”. Chcąc się oderwać od kahału makowskiego wyszkowscy Żydzi w latach dwudziestych […]