Kozienice – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku. Funkcjonował nieprzerwanie do drugiej wojny światowej. Do dziś zajmuje piaszczyste wzgórze. Nie ma jednak na nim dawnych nagrobków. Dewastacji uległ w czasie II wojny jak i po niej. Adam Penkalla wspomina w jednym ze swoich artykułów o macewie wykonanej z kamienia polnego posiadającej ślady dawniej pokrywającej ją

Continue Reading

Warka – cmentarz żydowski

Żydzi w Warce zaczęli osiedlać się w połowie XVIII w. Już w 1800 roku stanowili ponad połowę wszystkich mieszkańców Warki. Stan ten utrzymywał się też w początkach II RP. Najsławniejszą postacią społeczności żydowskiej Warki był cadyk Izrael Icchak Kalisz. Przed przybyciem do Warki kształcił się u samego „Widzącego z Lublina” czyli Jaakowa Icchaka Ha-Levi Horowitza

Continue Reading

Garwolin – cmentarz żydowski

Podobnie jak w Łaskarzewie cmentarz założono w drugiej połowie XIX w. Przyczyna też była podobna – znaczny wzrost liczby Żydów w drugiej połowie XIX w. Cmentarz założono jednak nie na przedmieściu Garwolina tylko w sąsiedniej wiosce – Sulbinach. W chwili obecnej znajduje się on na terenie lasu i nie jest w żaden sposób oznakowany. Na

Continue Reading

Sobienie-Jeziory – cmentarz żydowski

Cmentarz ten mógł zginąć w niepamięci ale stało się inaczej za sprawą księdza Romana Karwackiego. Postanowił on bowiem w 2003 roku usunąć macewy leżące na podjeździe do plebanii i złożyć je w miejscu dla nich właściwym, czyli na cmentarzu, z którego zostały zabrane podczas II wojny światowej. Żydzi do Sobieni Jezior zostali sprowadzeni przez ich

Continue Reading

Łaskarzew – cmentarz żydowski

Znajdujący się niedaleko od drogi do Garwolina cmentarz założono najprawdopodobniej w XIX w. Wtedy to nastąpił szybki wzrost liczby mieszkańców Łaskarzewa pochodzenia żydowskiego. Za ich sprawą miasto stało się ośrodkiem krawieckim. Cmentarz odnowiono z inicjatywy Zygmunta Warszawera – łaskarzewskiego Żyda ocalałego z holocaustu. Nekropolia jest obecnie mniejsza niż przed wojną. Władze powojenne wybudowały bowiem na

Continue Reading

Sienno – cmentarz żydowski

Tytuł może być mylący. Cmentarz znajduje się co prawda rzeczywiście w Starej Wsi ale ta miejscowość jest niemal dzielnicą Sienna. Założony został przez kahał sienneński. Więc pasowałoby napisać temat: Cmentarz żydowski w Siennie? Druga sprawa to brak informacji. Nie mam dostępu do żadnych informacji na temat społeczności żydowskiej w Siennie. Blisko stąd do Ostrowca Świętokrzyskiego

Continue Reading

Kołbiel – cmentarz żydowski

Jak podaje wydany w 1882 roku tom IV Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: Cytuję: W 1827 roku było tu 28 domów, 350 mieszkańców; w 1861 roku 36 domów, 619 mieszkańców (505 Żydów); obecnie 50 domów i 800 mieszkańców (600 Żydów). Z informacji zamieszczonych na stronach Wirtualnego Sztetlu wynika, że w 1909 roku

Continue Reading

Parysów – cmentarz żydowski

Brak informacji o dacie założenia cmentarza. Na jednym z nagrobków odnaleziono rok 1854 jako datę śmierci osoby na której grobie macewę umieszczono. Cmentarz ten jest zarazem miejscem w którym pochowano w zbiorowych grobach Żydów z getta w Parysowie zamordowanych podczas likwidacji getta. Kirkut znajduje się przy gruntowej drodze do osady Borowie. W latach pięćdziesiątych w

Continue Reading

Szydłowiec – cmentarz żydowski

Kirkut w Szydłowcu to dziś bardziej lapidarium niż cmentarz. Przez wieki Żydzi stanowili tu liczną część mieszkańców, a momentami najliczniejszą. Przez te wieki korzystali z co najmniej 3 cmentarzy. Obecnie właściwościom miejscowego materiału z którego wykonano macewy przypisuje się ich bardzo dobry stan. Jadąc tu miałem okazję po drodze oglądać i kamieniołomy w których pozyskuje

Continue Reading