Lipsko – cmentarz żydowski

Cmentarz przy obecnej ulicy Czachowskiego mógł powstać już w drugiej połowie XVII wieku. W wieku następnym Żydzi w Lipsku stanowili ok 1/3 mieszkańców. W drugiej połowie wieku XIX stanowili już większość mieszkańców. Posiadali nie tylko cmentarz ale i synagogę, kilka domów modlitwy, mykwę, rzeźnię. Większość miejscowego przemysłu znajdowała się w rękach żydowskich. Stan liczebnej przewagi […]

Brok – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Broku znajduje się w pobliżu cmentarza rzymskokatolickiego i cmentarza epidemicznego. Ogrodzony siatką z otwartą furtką, porośnięty drzewami i krzewami. Cmentarz ten został założony w XIX wieku. A do dnia dzisiejszego zachowało się na jego terenie kilkadziesiąt macew. Zdjęcia z dnia 14.07.2012 r. A po powrocie do domu ze zdumieniem odkryłem, że nie […]

Karczew – cmentarz żydowski

Cmentarz znany. Był czas, że pisano o nim. Że publikowano kolejne zdjęcia. Zaczęło się chyba od zdjęcia Tomasza Tomaszewskiego opublikowanego na łamach National Geographic. Zdjęcie poszło w świat i pojawiło się zainteresowanie cmentarzem. Choć sam cmentarz jest przecież znacznie starszy. Mimo braku informacji o dacie jego powstania można przyjąć, że powstał pod koniec XVIII wieku […]

Otwock – cmentarz żydowski

Cmentarz założono w drugiej połowie wieku XIX. Społeczność żydowska Otwocka korzystała bowiem z cmentarza w Karczewie. Rosła jednak gwałtownie liczba umierających na miejscu przybyszy spoza Otwocka. Powstanie tego cmentarza miało związek z walorami uzdrowiskowymi Otwocka. Uzdrowisko stało się bardzo popularne nie tylko wśród Żydów zamieszkujących ziemie Rzeczypospolitej. Klimat miasta otoczonego lasami miał dobroczynny wpływ na […]

Chotycze – cmentarz unicki

Cmentarz powstał prawdopodobnie pod koniec wieku XVIII. Z lutego 1769 roku pochodzi zapis metrykalny chrztu Marianny Angeli Brygitty Barbary Ossolińskiej w cerkwi w Chotyczach (zapis zachowany w parafii Niemojki). Można więc założyć, że oprócz cerkwi w Chotyczach był też w tym czasie cmentarz. W latach sześćdziesiątych wieku XIX zlikwidowano parafię unicką w Chotyczach i w […]

Siedlce – lapidarium

Lapidarium powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku na części terenu istniejącego w tym miejscu od wieku XVIII cmentarza rzymskokatolickiego z wydzieloną częścią prawosławną. Wokół eklektycznej kapliczki zgromadzono najcenniejsze nagrobki. Większa część cmentarza została zabudowana (blok w tle kaplicy też najprawdopodobniej stoi na terenie dawnego cmentarza). Pierwszy z prawej nagrobek prawdopodobnie pochodzi z cmentarza wojennego spoczywał […]

Chinów – cmentarz ewangelicki

Pod koniec wieku XVIII w okolicach Kozienic na terenach nadwiślańskich powstawały nowe wsie zasiedlane przez ludność wyznania protestanckiego. Z tego okresu pochodzi kilka osad o pierwszym członie nazwy “Holendry”. Byli to nie tylko rolnicy ale i rzemieślnicy. Część z nich na przykład sprowadzono tu do pracy w kozienickiej Hamerni. Ludność ta odeszła wraz z armią […]

Kozienice – cmentarz ewangelicki

Osadnicy protestanccy zaczęli przybywać w okolice Kozienic w XVIII wieku. Już wcześniej byli tu też sprowadzenia z Niemiec pracownicy miejscowej hamerni. Jednak była to niewielka grupa ewangelików. Dopiero przybysze kolonizujący kozienickie Powiśle stanowili grupę liczną choć niejednolitą. W przypadku Radomia mówi się o przewadze osadników pochodzenia niemieckiego. Podobnie było zapewne i tutaj ale na pewno […]

Karolin – cmentarz ewangelicki

Potrzebowałem trochę czasu by wpaść na pomysł poszukania cmentarza ewangelickiego w tej miejscowości. Informację o mieszkających tu kolonistach niemieckich znałem już co najmniej od roku. Wspomniałem o tym na forum Zbuntowanych Eksploratorów w wątku poświęconym dokonanej we wsi zbrodni 18 III 1942 roku. Z ciekawości sięgnąłem do map by sprawdzić czy koloniści mieli tu swój […]