Dubienka – cmentarz żydowski

Dubienka otrzymała prawa miejskie w 1588 roku od króla Zygmunta III. Chcąc przyspieszyć rozwój tego miasta królewskiego król kilka lat po lokacji wydał przywilej zezwalający na osiedlanie się tutaj Żydów. W wieku XVIII stanowili oni znaczną większość mieszkańców. Z Bugiem miasto łączyło się przez jego dopływ – rzekę Wełniankę. A ponieważ Bug był wówczas rzeką

Continue Reading

Lublin-Głusk – cmentarz żydowski

Głusk jest od 1988 roku dzielnicą Lublina. W latach 1688-1870 był miastem. Krótko po uzyskaniu przez osadę praw miejskich zawiązała się w nim samodzielna gmina wyznaniowa. Być może też jeszcze przed końcem XVII wieku założono w pobliżu osady cmentarz żydowski. Do dnia dzisiejszego pozostaje poza obszarem zwartej zabudowy, przy drodze gruntowej. Jednak po dewastacji dokonanej

Continue Reading

Szczebrzeszyn – cmentarz żydowski

Pierwsze wzmianki o społeczności żydowskiej w Szczebrzeszynie pochodzą z początku wieku XVI. Jednak oficjalnie teren z przeznaczeniem na cmentarz szczebrzeszyńscy Żydzi otrzymali dopiero po 80 latach od ich pojawienia się w mieście. Prawdopodobnie dokument właściciela miasta jedynie usankcjonował wcześniejszą samowolę wyznawców judaizmu. Cmentarz położony na wzgórzu nie jest (na razie) zamknięty przed zwiedzającymi. Dojść do

Continue Reading

Żółkiewka-Osada – cmentarz żydowski

Założony w 1775 roku kirkut w Żółkiewce w przededniu drugiej wojny światowej zajmował obszar około 1 hektara. Do dnia dzisiejszego nie pozostał już na powierzchni ziemi żaden ślad po tym cmentarzu. Obszar wolny od zabudowy to dziś ledwie połowa dawnego terenu. W Żółkiewce tylko pomnik na terenie dawnego rynku przypomina o tym, że w osadzie

Continue Reading

Biskupice – cmentarze żydowskie

W należących w XV w. do biskupów krakowskich Biskupicach Żydzi mieszkają niemal od początku ich istnienia. Z dwóch sąsiadujących ze sobą cmentarzy, starszy założono w połowie XVIII wieku na wzniesieniu o regularnym, prostokątnym kształcie. Możliwe, że miejsce to kiedyś było grodziskiem. Nowy cmentarz z wieku XIX znajduje się poniżej starego cmentarza i obecnie używany bywa

Continue Reading

Bobrowniki – cmentarz żydowski

Bobrowniki jako miasto pojawiły się w historii Polski w roku 1485. W r. 1660 liczyły ok. 2 tys. mieszkańców. Rozwojowi sprzyjało położenie miasta na szlaku handlowym. Rozwój trwał do ok. 1780 r. Przez pięć lat poczynając od tego roku epidemie zabrały ponad 1600 mieszkańców. Miasto już się nie podźwignęło. Budowa twierdzy w Iwanogorodzie przypieczętowała upadek

Continue Reading

Tarnogród – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał być może pod koniec wieku XVI. Dokładna data jego założenia nie jest znana choć obok roku 1588 podaje się też wiek XVIII. Nekropolia służyła zgodnie z przeznaczeniem do 1942 roku. Została zdewastowana podczas okupacji niemieckiej. Macewy wykorzystano do utwardzania ulic w Tarnogrodzie. Wg informacji umieszczonych na stronie Wirtualnego Sztetlu cmentarz ogrodzono w roku

Continue Reading

Kurów – cmentarz żydowski

Cmentarze żydowskie w Kurowie zostały zdewastowane podczas II wojny światowej. Pierwszy, stary, znajdował się przy synagodze – na południe od rynku, przy ulicy Nowej. Użytkowany był prawdopodobnie od XVI wieku. W drugiej połowie wieku XIX powstał nowy cmentarz, na zachód od osady. Użytkowany był do roku 1942. Macewy z obu cmentarzy, tak jak mury synagogi

Continue Reading

Janów Podlaski – cmentarz żydowski

Janów Biskupi (dawna nazwa obecnego Janowa Podlaskiego) był w przeszłości siedzibą biskupa łuckiego. Miasto założono w wieku XV na prawie chełmińskim, a pierwsza informacja o zamieszkujących je Żydach pochodzi z wieku XVI (w dokumentach wspomniano o synagodze w Janowie). Samodzielna gmina wyznaniowa w Janowie powstała prawdopodobnie na początku wieku XVIII, wtedy też założono cmentarz. Został

Continue Reading

Międzyrzec Podlaski – cmentarz żydowski

W Międzyrzecu Podlaskim były dwa cmentarze żydowskie. Starszy z nich powstał w XVIII wieku, a obecnie jest to teren zabudowany. Nowy cmentarz żydowski założono w 1810 r.  W 1866 roku w Międzyrzecu mieszkało ponad 7000 Żydów i stanowili zdecydowaną większość mieszkańców miasta. Podczas II wojny światowej na terenie zdewastowanego już cmentarza okupanci dokonali masowej egzekucji

Continue Reading