Jastków – cmentarz wojenny

Cmentarz powstał w 1915 roku. Ponieważ większość pochówków należała do legionistów Piłsudskiego podjęto w II RP decyzję o stworzeniu Cmentarza Legionistów. W tym celu dokonano ekshumacji pochowanych tu członków innych formacji wojskowych i przeniesiono ich na cmentarz w Garbowie. Do Jastkowa sprowadzono zaś kilka ciał legionistów spoczywających w innych miejscach. Cmentarz znajduje się przy drodze

Continue Reading

Nowa Wola – dwa cmentarze wojenne

Leżąca w gminie Serniki, niedaleko Lubartowa wieś Nowa Wola w okresie I wojny światowej nosiła nazwę Ruska Wola. Żołnierzy poległych w walkach w 1915 roku chowano tu na 3 cmentarzach. W okresie międzywojennym liczbę cmentarzy zmniejszono do dwóch. Ekshumowane ciała przeniesiono ze wsi na cmentarz znajdujący się na skraju lasu. We wsi pozostał zaś cmentarz

Continue Reading

Nowa Wieś – mogiła wojenna

Z posiadanych przeze mnie informacji cmentarz miał znajdować się na północ od wsi na skraju lasu. Tego samego lasu co i cmentarz w Nowej Woli. Jedynym miejscem w którym znalazłem informacje jest wykaz cmentarzy Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Po przeszukaniu całego odcinka lasu do następnej wsi (Brzostówki) mogę tylko wytypować miejsce nie będąc wcale

Continue Reading

Kaznów – mogiła wojenna

Mogiła wg PTTK-owskiego spisu cmentarzy I wojny światowej (podającego błędnie nazwę miejscowości jako Kazanów ale we właściwej gminie – Ostrów Lubelski) znajduje się w środku wsi obok młyna. Faktycznie w środku wsi obok młyna znajduje się kopiec. Na jego szczycie znajduje się krzyż kamienny ufundowany przez Józefa Gajowiaka prawdopodobnie w 1939 roku (ostatniej cyfry nie

Continue Reading

Garbów – cmentarz wojenny

Cmentarz ten zlokalizowany jest pomiędzy miejscowościami Garbów i Zagrody. Dotąd nie trafił na listę cmentarzy w dwóch znanych mi bazach danych zawierających informacje o cmentarzach z pierwszej wojny światowej. Nazywany bywa cmentarzem niemieckim ale na pewno nie tylko Niemcy tu spoczęli. W 1930 r. na ten cmentarz przeniesiono szczątki żołnierzy z Jastkowa gdy tworzono tam

Continue Reading

Janowiec nad Wisłą – cmentarz wojenny (już nie istnieje)

W 1914 roku obok bitwy galicyjskiej prowadzono działania zmierzające do zniszczenie Twierdzy w Dęblinie. Zadaniem Twierdzy było zabezpieczenie drogi odwrotu dla oddziałów znajdujących się na drugim brzegu Wisły. Stamtąd też przyszedł najsilniejszy atak. Cesarsko-królewska armia nie doszła do Twierdzy. W wielu bitwach została zatrzymana i odrzucona. Rok później już nie stawiano tu tak wielkiego oporu.

Continue Reading

Puławy – kwatera wojenna

Znajduje się na terenie cmentarza dawnych Włostowic (od 1934 r. część Puław). Tablica umieszczona na mogile informuje, że leżą tu żołnierze austriaccy i niemieccy polegli w latach 1914-1915. Liczba pochowanych jest nieznana. Mogiła podobno zajmowała większy obszar niż obecnie ale zajęty został przez kolejne pochówki. Zdjęcia wykonałem 12.07.2009.

Continue Reading

Dratów – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na tyłach cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Dratowie. Cerkiew podczas walk 1915 roku służyła jako szpital polowy. Walki w tym rejonie trwały w dniach 7-20 VIII 1915 roku. Jak zapisano w Wikipedii: Na cmentarzu pierwotnie pochowanych było 127 żołnierzy poległych: * 99 żołnierzy niemieckich z jednostek 46 Pułk Piechoty im. Hrabiego Kirchbacha

Continue Reading

Kamień – cmentarz wojenny

Cmentarz nazywany jest „cmentarzem w Kamieniu” co może być nieco mylące. Znajduje się on bowiem w lesie pomiędzy Piotrawinem-Kolonią a Kopaniną Kamieńską. Zapytany o drogę do cmentarza w Kamieniu jeden z jego mieszkańców odesłał mnie z okolic starego koryta Wisły gdzie zawędrowałem. Pamiętał, że jako uczeń szkoły podstawowej w Kamieniu wraz z innymi uczniami opiekowali

Continue Reading

Łuków – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się w Łukowie przy ulicy Strzelniczej w dzielnicy Łapiguz. Założony został przez Niemców. Później obok żołnierzy poległych w pierwszej wojnie pochowano tu poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. W rocznice wydarzeń 1920 roku odbywają się tu uroczystości, a groby z I wojny pozostają w lekkim zapomnieniu. Wg informacji ze strony Spis Poległych w Pierwszej Wojnie

Continue Reading