Uchanie – cmentarz żydowski

Cmentarz założony prawdopodobnie w XVI wieku (w serwisie Wirtualny Sztetl podaje się wiek XVI, zaś w serwisie Polin wiek XIX). Znajduje się w pobliżu nekropolii katolickiej. Pierwsze wzmianki o Żydach mieszkających w Uchaniach pochodzą z wieku XVII. W wieku XIX i na początku wieku XX Żydzi stanowili większość mieszkańców osady (ok. 70% mieszkańców). Przepełnioną nekropolię

Continue Reading

Michów – cmentarz żydowski

Czasami szukając informacji w internecie, a także w książkach natrafiam na takie które wspominają o czymś tylko po to by zaraz zamilknąć. Nie wiem czym jest to podyktowane. Brakiem wiedzy na ten temat? Niechęcią do zajmowania się tym tematem? Dość, że czytając mam ochotę złapać autora, potrząsnąć nim i zawołać: Zaraz, zaraz! Wracaj! Powiedz coś

Continue Reading

Komarów-Osada – cmentarz żydowski

Dotąd nie ustalono czy gmina wyznaniowa zorganizowała się w Komarowie w wieku XVIII czy dopiero w połowie wieku XIX. Dlatego można spotkać informacje o cmentarzu podające I połowę XVIII wieku jako okres jego powstania jak i wskazujące okres o sto lat późniejszy. Faktem jest, że w wieku XIX większość mieszkańców miasta, a od 1869 roku

Continue Reading

Kraśnik – cmentarz żydowski

Cmentarz ten powstał na początku XIX w. gdy zaczęto wyprowadzać cmentarze poza osady powołując się na względy higieniczne. Był to już trzeci z kolei cmentarz Żydów kraśnickich. Po poprzednich nie ma śladów. Ich tereny dawno zostały zabudowane. Ten ulokowany w dzielnicy Góry w czasach niemieckiej okupacji stał się terenem masowego mordu dokonanego przez okupantów na

Continue Reading

Kazimierz Dolny – cmentarze żydowskie

Po wywiadzie z autorem wystawy „Macewy codziennego użytku” temat sam się wprosił do napisania. To wszystko za sprawą jednego fragmentu tej rozmowy: …W Kazimierzu jest ogrodzenie szkolnego boiska zbudowanego w latach 50. na terenie żydowskiego cmentarza. Nie dość, że murek zrobiony jest z macew, to jeszcze powyżej z osuwającej się ziemi wystają kości. Makabra. Dzieci

Continue Reading

Piaski – cmentarz żydowski

Choć miejscowość znana jest głównie z istnienia tu ruin kościoła zwolenników Kalwina, a nawet nazwa miejscowości często podawana jest w formie Piaski Luterskie to jednak miasto nie było zamieszkiwane przez wyznawców jednej religii. Już w wieku XVI zamieszkiwali tu Żydzi. W wiekach XVII i XVIII ich liczba wciąż rosła. I na pewno miało to związek

Continue Reading

Izbica – cmentarz żydowski

Początek Izbicy jako miasta to połowa XVIII w. W 1750 lub 1760 starosta tarnogórski, Antoni Granowski otrzymał od króla Augusta III Sasa przywilej na założenie miasta i sprowadzenie do niego Żydów. W tym samym miejscu w 1540 roku lokowano bez powodzenia miasto Nowy Tarnów. Tym razem istniała potrzeba lokacji wymuszona zdobytym przez Tarnogórę w 1744

Continue Reading

Markuszów – cmentarz żydowski

Pierwszy, stary kirkut w Markuszowie powstał w XVII w. Nie ma dziś po nim śladu. W XIX w. powstał nowy cmentarz i używany był do 1942 roku. Z otaczającego cmentarz betonowego parkanu pozostały tylko części wschodnia i południowa – graniczące z polami uprawnymi. Cały teren porośnięty jest topolami i krzewami. Gdy usiłowałem wejść na teren

Continue Reading

Zwierzyniec – cmentarz żydowski

Powstanie cmentarza żydowskiego w Zwierzyńcu datowane jest na połowę wieku XIX. Najprawdopodobniej pierwszych pochówków dokonano jednak dopiero w latach trzydziestych XX wieku. Wcześniej miejscowa społeczność żydowska korzystała z kirkutu w oddalonym o 12 km Szczebrzeszynie. Wiadomo też, że Żydzi w samym Zwierzyńcu obecni byli od XVI wieku. Tak późne powstanie cmentarza wiąże się z utrudnieniami

Continue Reading

Sławatycze – cmentarz żydowski

Nie wiemy kiedy powstał cmentarz żydowski w Sławatyczach. Tak samo nie wiemy kiedy Żydzi w Sławatyczach się pojawili. Jak podaje Marta Kubiszyn mógł to być wiek XVII jak i koniec wieku XVIII. Obie te daty mogą być też prawdziwe, ponieważ między nimi jest okres w którym doszło do zniszczenia wielu miast na terenie Rzeczypospolitej. Tak

Continue Reading