Grójec – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał pod koniec wieku XVIII lub na początku wieku XIX, wkrótce po zniesieniu zakazu osiedlania się Żydów w Grójcu. To średniowieczne miasto po okresie rozkwitu w XV – XVI w. podupadało, by całkowicie upaść w wieku XVIII. Przybywający do Grójca na początku XIX w Żydzi w większości byli chasydami. Przyciągała ich obecność w Grójcu […]

Tarczyn – cmentarz żydowski

Powstała w średniowieczu osada uzyskała prawa miejskie w XIV w. Od 1404 r. Tarczyn był częścią uposażenia proboszcza kapituły warszawskiej. Znaczenie osady malało wraz ze wzrostem znaczenia Warszawy, jednak upadek miasta to skutek pożaru z XVI w., wojny polsko-szwedzkiej z wieku XVII i wojny północnej, podczas której miasto ostatecznie zrujnowano. Pod koniec wieku XVIII miasto […]

Błonie – cmentarz żydowski

Cmentarz założony w 1885 r. W 1939 r. na jego terenie pochowano żołnierzy wyznania mojżeszowego, poległych w kampanii wrześniowej. Zniszczony podczas niemieckiej okupacji i niszczony później. W latach sześćdziesiątych fotografowano kilkadziesiąt stojących macew. Na przełomie wieków XX i XXI było ich kilkanaście. W 2013 roku porozbijano ostatnie stojące macewy. Galeria zdjęć sprzed ostatnich zniszczeń. Artykuł na […]

Popowo Kościelne – cmentarz żydowski

Niewielka społeczność żydowska zamieszkująca w Popowie Kościelnym jest jedną z najstarszych na Mazowszu. Można znaleźć trudne do zweryfikowania informacje, że w Popowie Kościelnym już w XVII wieku funkcjonowała synagoga. Cmentarz znajdujący się niewielkim oddaleniu od cmentarza parafialnego założono przed 1820 r. I tutaj nie ma pewnego datowania. Dokumenty kościelne podają, że pod koniec XVIII w. […]

Jadów – cmentarz żydowski

Cmentarz założony prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Społeczność żydowska była jednak obecna w Jadowie już w wieku XVII. W wieku XIX stanowili większość mieszkańców osady. Na cmentarzu znajdowała się mogiła ok. 600 Żydów zamordowanych w trakcie likwidacji getta w Jadowie. Jeszcze podczas okupacji ciała pomordowanych zostały przez Niemców wykopane i wywiezione w okolice Węgrowa, gdzie […]

Góra Kalwaria – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Górze Kalwarii rozpoczęło się w 1802 r., po zniesieniu przepisów zakazujących Żydom zamieszkiwania w tej miejscowości. Cmentarz założono na wydzierżawionej od miasta działce przed 1827 r. Teren ten na własność Dozoru Bóżniczego przeszedł w roku 1864. Podczas II wojny  światowej rozpoczęła się dewastacja kirkutu. Płyty nagrobne przeznaczono przez okupanta do brukowania ulic […]

Nowy Dwór Mazowiecki – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o Żydach w Nowym Dworze pochodzą z XVI w. Jednak osadnictwo Żydowskie zaczęło się w drugiej połowie wieku XVIII gdy przybyli tu Żydzi uciekający przed rzeziami na Podolu. Na ten czas przypada też początek istnienia cmentarza żydowskiego. Pierwsze zniszczenia na cmentarzu przypadają na okres II wojny światowej. Ale jeszcze w latach sześćdziesiątych obserwowano […]

Żyrardów – cmentarz żydowski

Żyrardowscy Żydzi administracyjnie (do 1916 r.) nie byli mieszkańcami Żyrardowa tylko przylegającej do Żyrardowa wsi Ruda Guzowska. W 1874 r. władze guberni zezwoliły na powołanie w Rudzie Guzowskiej gminy wyznaniowej. Grunt pod synagogę i cmentarz nowo powstała gmina otrzymała od hrabiego Sobańskiego. Podczas II wojny światowej część nagrobków została użyta przez okupantów do utwardzania podjazdów […]

Wyszków – cmentarz żydowski

Początek osiedlania się Żydów w Wyszkowie przypada na drugą połowę XVIII w. Wyszkowscy Żydzi nie posiadali w tym czasie własnego kahału. W XVIII w. należeli do kahału w Węgrowie, a później kolejno: Ostrowie, Nasielsku i Makowie. W 1813 r. w mieście wyznaczono “rewir żydowski”. Chcąc się oderwać od kahału makowskiego wyszkowscy Żydzi w latach dwudziestych […]

Pułtusk – cmentarz żydowski

Żydzi w Pułtusku zamieszkali po raz pierwszy w 1483 roku. Była to grupa wygnańców z Warszawy. Jednak w późniejszym okresie, aż do 1802 r. obowiązywał w Pułtusku zakaz osiedlania się Żydów. Po zniesieniu zakazu rozpoczął się napływ ludności żydowskiej. Najpierw z okolicznych wsi, później z dalszych okolic. W połowie XIX wieku już ponad 40% mieszkańców […]