Grodzisk Mazowiecki – cmentarz żydowski

Z zachowanych po dzień dzisiejszy dokumentów wynika, że Żydzi zamieszkiwali w Grodzisku Mazowieckim już w drugiej połowie XVI w. Nie posiadamy danych liczbowych dla tego okresu. Pod koniec XVIII w. byli większością mieszkańców Grodziska, a przez cały wiek XIX byli znaczącą większością mieszkańców tego miasta. Stosunki ludnościowe zaczęły się zmieniać dopiero w wieku XX. Cmentarz…Continue reading Grodzisk Mazowiecki – cmentarz żydowski

Strzegowo – cmentarz żydowski

Strzegowo w XIX wieku przeżyło gwałtowny rozwój gospodarczy. Nie czyni to tej miejscowości wyjątkową ale doskonale ilustruje przebieg rozwoju. Jak podaje gmina na swojej stronie internetowej, Żydzi zaczęli się osiedlać w Strzegowie w 1775 r. Ale wg Słownika geograficznego nie był to masowy napływ. W 1827 r. w Strzegowie miało mieszkać 229 osób (w 25…Continue reading Strzegowo – cmentarz żydowski

Sochocin – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Sochocinie został założony w XIX w. Brak dokładnej daty ale wiadomo, że w latach 1863-1864 sochocińscy Żydzi starali się o odłączenie od okręgu bożnicznego w Płońsku. Starania zakończyły się sukcesem ale przeciwko włączeniu do sochocińskiego okręgu protestowali mieszkańcy Kuchar Żydowskich. Mimo utworzenia w cmentarza w Sochocinie mieszkańcy Kuchar swoich zmarłych chętniej chowali…Continue reading Sochocin – cmentarz żydowski

Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze żydowskie

Osiedlający się od XVIII wieku w Czerwińsku Żydzi założyli swój pierwszy cmentarz w na początku wieku XIX. Dzisiaj jest to teren zabudowany. Lokalizacja wg starej mapy WIG poniżej. W 1935 r. Żydowska Gmina Wyznaniowa tworzyła nowy kirkut, przy ul. Polnej. Nie ma go jeszcze na mapach WIG. Zdjęcie z dnia 03.05.2018 r. Obydwa cmentarze zostały…Continue reading Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze żydowskie

Tarczyn – cmentarz żydowski

Powstała w średniowieczu osada uzyskała prawa miejskie w XIV w. Od 1404 r. Tarczyn był częścią uposażenia proboszcza kapituły warszawskiej. Znaczenie osady malało wraz ze wzrostem znaczenia Warszawy, jednak upadek miasta to skutek pożaru z XVI w., wojny polsko-szwedzkiej z wieku XVII i wojny północnej, podczas której miasto ostatecznie zrujnowano. Pod koniec wieku XVIII miasto…Continue reading Tarczyn – cmentarz żydowski

Drzewica – cmentarz żydowski

Obecni od co najmniej drugiej połowy XVIII w. w Drzewicy Żydzi cmentarz mogli założyć dopiero po 1840 r. Wcześniej istniejący tu przykahałek podporządkowany był kahałowi w Opocznie. Samodzielność uzyskał w 1865 r. i już wtedy należały do niego synagoga i cmentarz. Wg informacji zamieszczonych na stronie Żydzi w Drzewicy, w 1840 r. rząd gubernialny w…Continue reading Drzewica – cmentarz żydowski

Skierniewice – cmentarz żydowski

Żydzi licznie zaczęli się osiedlać w Skierniewicach po zniesieniu przez władze pruskie przywilejów ograniczających możliwość osiedlania się ich w niektórych miastach. W 1826 r. wyznaczono w mieście „rewir żydowski”, czyli obszar na którym Żydzi mogli budować swoje domy. To ograniczenie zniesiono dopiero w 1862 r. W 1850 r. powstała w Skierniewicach Gmina Wyznaniowa i pierwszy…Continue reading Skierniewice – cmentarz żydowski