Mszczonów – cmentarz żydowski

Do Mszczonowa Żydzi przybywają od końca wieku XVII. W 1763 r. podpisują umowę z mieszczanami Mszczonowa. Umowa zrównuje ich w prawach i obowiązkach z pozostałymi mieszkańcami miasta (z drobnym wyjątkiem dotyczącym produkcji i sprzedaży alkoholu). Otrzymują też zgodę na budowę synagogi i założenie cmentarza. Wśród ocalałych macew znajdują się także wykonane w XVIII w. Jest […]

Mordy – cmentarz żydowski

Chociaż cmentarz żydowski w Mordach założono na początku XIX w., to dzieje społeczności żydowskiej w tej miejscowości sięgają wieku XVII. Jeszcze w 1827 r. w Mordach ma mieszkać 533 Żydów przy ogólnej liczbie 1172 mieszkańców. Miasto znajduje się w pobliżu Łosic i Siedlec. Prawdopodobnie ta bliskość sprawiła, że ludność żydowska w Mordach mogła nie posiadać […]

Łosice – cmentarz żydowski

Cmentarz założony pod koniec wieku XVII. Nazwa miasta pojawia się w dokumentach już w XIII w. Dla tego miasta jak i dla niemal wszystkich innych w Rzeczypospolitej katastrofą były wojny szwedzkie. Koniec wieku XVII dla Łosic to ruina i wyludnienie. Historia zapamiętała głównie z tego okresu spotkanie pod Łosicami w 1657 r. sił dowodzonych przez […]

Białobrzegi – cmentarz żydowski

Nowy cmentarz żydowski w Białobrzegach powstał po 1861 r. Zdewastowany podczas wojny. Po wojnie przez teren cmentarza poprowadzono drogę krajową. Pozostały teren zabudowano. Społeczność żydowska obecna była w Białobrzegach od wieku XVIII. Początkowo należała do kahału w Przytyku. Dopiero w 1861 r. powstała gmina wyznaniowa w Białobrzegach, a także synagoga oraz prawdopodobnie cmentarz. W tym […]

Mogielnica – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Mogielnicy powstał pod koniec XVIII wieku. Wtedy też powstała miejscowa gmina wyznaniowa (kahał) oraz drewniana synagoga. W połowie XIX wieku społeczność żydowska w Mogielnicy to już połowa mieszkańców osady. W 1860 r. teren cmentarza dwukrotnie powiększono. Wkraczający we wrześniu 1939 r. Niemcy spalili synagogę. Społeczność żydowską zamknięto w getcie i pod koniec […]

Przytyk – cmentarz żydowski

Przytyk przyciągał Żydów od XVII w. Głównie za sprawą lokalizacji. Przez miejscowość przebiegały i krzyżowały się w niej dwa szlaki handlowe: Warszawa – Kraków i Lublin – Poznań. Dopiero budowa utwardzonej drogi łączącej Szydłowiec z Radomiem i Białobrzegami w 1834 r. zakończyło okres prosperity przytyckich kupców. Pozostały jednak funkcjonujące od XV w. jarmarki i cotygodniowe […]

Radom – cmentarz żydowski

Historia Żydów w Radomiu zaczyna się zapewne przed 1724rokiem. W tym to bowiem roku Radom otrzymał od króla przywilej zakazujący przebywania w mieście Żydów. Po 1724 roku jeszcze parokrotnie powtarzano nakaz opuszczenia miasta. Mimo tego pozwalano na wjazd kupców żydowskich jak i na pobyt Żydów podczas obrad Sejmu. W 1798 roku pozwolono Żydom na powrót […]

Wierzbica – cmentarz żydowski

Na temat przeszłości Żydów zamieszkujących Wierzbicę wiemy niewiele. To dawne miasto na szlaku handlowym straciło znaczenie wraz z rozwojem Radomia. Przez dawne miasto przebiegał szlak handlowy, którym przewożono głównie wapień i garbowane skory. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1893 r. znaleźć można informację, że w całej gminie Wierzbica (wchodziły do niej Wierzbica oraz wsie […]

Kosów Lacki – cmentarze żydowskie

Żydzi w Kosowie Lackim mieszkali jeszcze przed końcem XVII w. W wieku XVIII posiadali synagogę (drewnianą) oraz cmentarz. W okresie międzywojennym gmina wyznaniowa posiadała dwa cmentarze: stary i nowy. Obydwa zostały zdewastowane podczas II wojny światowej. Macew użyto między innymi do utwardzenia drogi dojazdowej do obozu w Trawnikach. Obecnie Cmentarz stary (przy ulicy Szkolnej) jest […]

Przysucha – cmentarz żydowski

Rozwój Przysuchy przypada na początek XVIII wieku. W 1710 roku jej właściciel, kasztelan Antoni Czermiński, z myślą o uruchomieniu fabryki broni sprowadził rzemieślników z Niemiec. Stworzył dla nich miejscowość obok starej wsi Przysucha i uzyskał dla niej przywilej lokacyjny. Osada ta nosiła nazwę Czermin. Pomiędzy wsią Przysucha, a Czerminem, w pobliżu dworu Antoniego Czermińskiego wyrosła […]