Pułtusk – cmentarz żydowski

Żydzi w Pułtusku zamieszkali po raz pierwszy w 1483 roku. Była to grupa wygnańców z Warszawy. Jednak w późniejszym okresie, aż do 1802 r. obowiązywał w Pułtusku zakaz osiedlania się Żydów. Po zniesieniu zakazu rozpoczął się napływ ludności żydowskiej. Najpierw z okolicznych wsi, później z dalszych okolic. W połowie XIX wieku już ponad 40% mieszkańców […]

Piaseczno – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Piasecznie powstał około 1870 r. Żydzi w Piasecznie osiedlali się co najmniej 100 lat wcześniej. Przed powstanie Piaseczyńskiego kirkutu chowali swoich zmarłych w Nadarzynie. Brak cmentarza w Piasecznie spowodowany był ograniczeniami prawnymi. Piaseczno posiadało bowiem prawo zabraniające przebywać w nim Żydom. W praktyce oznaczało to, że nie mogli posiadać w nim gruntów […]

Warszawa Bródno – cmentarz żydowski

Gdy Samuel Jakubowicz Sonnenberg zwany Szmulem Zbytkowerem uzyskał w 1780 roku zgodę na założenie cmentarza żydowskiego na Pradze, zalegalizował tylko jego istnienie. Najstarszy zachowany nagrobek na terenie cmentarza postawiono już w 1743 roku. Gmina Wyznaniowa funkcjonowała już w roku 1755, a to do jej obowiązków należało m.in. utrzymanie kirkutu. Za zgodę Zbytkower musiał zapłacić. Rocznie […]

Osieck – cmentarz żydowski

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego zawiera informację następującą: W 1827 było 159 dm., 989 mk. W 1860 r. 185 dm. (4 mur.) i 1340 mk. (310 żyd.). Niewielka społeczność żydowska Osiecka posiadała w 1922 r. cmentarz. Nie wiadomo jednak kiedy cmentarz powstał. Dzisiaj jego teren porasta las. Znaleźć tam można jedynie niewielkie fragmenty kamieni pozbawione inskrypcji. […]

Kałuszyn – cmentarz żydowski

W Kałuszynie gmina wyznaniowa żydowska powstała już w XVII w. W 1827 r. Żydzi stanowili osiemdziesięcioprocentową większość mieszkańców i ten stosunek ilościowy utrzymał się do I wojny światowej pomimo ogólnego wzrostu liczby ludności miasta. Macewa umieszczona przy wejściu do kościoła w centrum Kałuszyna. Prawdopodobnie z terenu nowego cmentarza żydowskiego. Zdjęcia z dnia 21.07.2012 r. Nowy […]

Wyszogród – cmentarz żydowski

Pierwsze wzmianki o Żydach zamieszkujących w Wyszogrodzie pochodzą z XV w. Ta niewielka grupa kupców prawdopodobnie w następnym wieku opuściła miasto. W wieku XVII w Wyszogrodzie istnieje dzielnica żydowska, funkcjonuje kahał i istnieje cmentarz żydowski. Był to stary cmentarz, który został zamknięty w XIX w. Do dziś istnieje nowy cmentarz żydowski założony w 1830 r. […]

Mszczonów – cmentarz żydowski

Do Mszczonowa Żydzi przybywają od końca wieku XVII. W 1763 r. podpisują umowę z mieszczanami Mszczonowa. Umowa zrównuje ich w prawach i obowiązkach z pozostałymi mieszkańcami miasta (z drobnym wyjątkiem dotyczącym produkcji i sprzedaży alkoholu). Otrzymują też zgodę na budowę synagogi i założenie cmentarza. Wśród ocalałych macew znajdują się także wykonane w XVIII w. Jest […]