Lublin – nowy cmentarz żydowski

Cmentarz ten jest miejscem, które wielokrotnie mijałem. Właściwie to nawet parokrotnie przez niego przechodziłem. Tak potoczyła się jego historia, że to miejsce spoczynku być może ponad 50 tys. osób jest dziś częściowo trasą krajową, częściowo skwerem, a w części nadal używanym cmentarzem. Zanim zainteresowałem się jego historią robiłem przejazdem zdjęcia. Teraz już wiem, że ta

Continue Reading

Łęczna – cmentarz żydowski

Cmentarz w Łęcznej powstał prawdopodobnie już w XVI wieku. Choć nie jest pewne czy w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Macewy z cmentarza pozabierano do celów budowlanych jeszcze podczas wojny i zaraz po niej. Teren był zaorany w latach pięćdziesiątych i obsadzony drzewami. A jednak podczas prac ziemnych przy budowie znaleziono macewę i szczątki

Continue Reading

Adamów – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał w okresie międzywojennym. Podczas wojny został zdewastowany. W roku 2001 mieszkający na stałe w USA, a pochodzący z Adamowa Rubin Rosenberg ufundował pomnik i ogrodzenie cmentarza na którym spoczywają jego przodkowie. Po jego śmierci obok pomnika umieszczono symboliczną macewę przypominającą o fundatorze i jego rodzinie. Ktoś tu niedawno kopał Zdjęcia z dnia 13.03.2011

Continue Reading

Rejowiec – cmentarz żydowski

Społeczność żydowska w Rejowcu obecna była od XVI wieku. Nie wiadomo kiedy założyła cmentarz. Wiadomo tylko, że podczas II wojny światowej na jego terenie chowano zamordowanych w miejscowym getcie i że wtedy rozpoczęła się dewastacja cmentarza. Po wojnie dewastację kontynuowano i ostatecznie cmentarz zaczął pełnić rolę pola ornego. W 2003 roku cmentarz ogrodzono. Na jego

Continue Reading

Krasnystaw – cmentarz żydowski

Wg informacji ze strony Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego cmentarz powstał w roku 1890. W innych miejscach mówi się tylko o końcu wieku XIX. Krasnystaw od XVI wieku korzystał z przywileju zabraniającego osiedlania się Żydów w mieście. Zakaz zniesiono w 1862 roku ale już prawie 30 lat wcześniej dopuszczono osiedlanie się Żydów w granicach miasta zrujnowanego

Continue Reading

Kraśniczyn – cmentarz żydowski

Pod koniec XVIII wieku odnotowano obecność w niej 66 osób wyznania mojżeszowego. Gdy tworzono w 1867 roku gminy Kraśniczyn został przyłączony do gminy z siedzibą w Czajkach. Nie był więc chyba największą miejscowością w okolicy. Posiadał jednak kilkusetosobową społeczność żydowską. Posiadała ona drewnianą bożnicę oraz cmentarz. Po bożnicy nie ma dziś śladu – została zniszczona

Continue Reading

Modliborzyce – cmentarz żydowski

Założony prawdopodobnie w XVII w. Zniszczony podczas II wojny światowej. Na terenie cmentarza nie zachowały się macewy. Chwilowo brak zdjęć. Synagoga Budynek wzniesiono w 1760 roku. Była to najprawdopodobniej pierwsza synagoga w Modliborzycach, które prawa miejskie otrzymały w roku 1642. Pięć lat po wybudowaniu bożnicy w mieście odnotowano 350 osób wyznania mojżeszowego. Budynek uległ poważnym

Continue Reading

Rossosz – cmentarz żydowski

Cmentarz w Rossoszu (pow. bialski) znajduje się ok. 200 metrów od cmentarza katolickiego, przy polnej drodze łączącej szosę Rossosz-Bardziłówka z szosą Rossosz-Wisznice. Nie znana jest data jego założenia. Zaznaczony jest na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1938 roku. Większość terenu cmentarza porośnięta jest lasem z przewagą drzew iglastych. Część północno-wschodnia nosi ślady prowadzonych tu prac

Continue Reading

Wohyń – cmentarz żydowski

Nowy cmentarz żydowski w Wohyniu powstał w wieku XIX. Nie jest znana dokładna lokalizacja starej żydowskiej nekropolii w tej miejscowości, prawdopodobnie jej teren jest dziś zabudowany. Żydzi w Wohyniu pojawili się w wieki XVI. W drugiej połowie wieku XIX stanowili około połowy mieszkańców osady. W okresie okupacji zostali wygnani do gett w Parczewie i w

Continue Reading

Komarówka Podlaska – cmentarze żydowskie

Osada była lokowana przez właściciela tych ziem w XVI w. Mówi się, że od początku istnienia osady mieszkali w niej też Żydzi. Nigdy nie była to liczna grupa ale prawdopodobnie na początku XVIII wieku tworzyła gminę wyznaniową i posiadała synagogę, cmentarz prawdopodobnie też. Wielu z członków tej gminy wyznaniowej zajmowało się rolnictwem i handlem. Do

Continue Reading