Ulanów – kwatera wojenna

Zbiorowa mogiła wojenna w Ulanowie znajduje się w południowo-wschodniej części cmentarza rzymskokatolickiego. Sam cmentarz założono pod koniec XVII wieku. Powiększono w kierunku wschodnim pod koniec wieku XX. Nie wiem czy mogiła powstała poza terenem cmentarza parafialnego. W jej sąsiedztwie znajdują się dużo młodsze groby. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Na terenie mogiły […]

Maziarnia-Pęk – cmentarz wojenny

Cmentarz ukryty w lesie. Opisany w Zabytkowych cmentarzach jako cmentarz w miejscowości Pęk. Od paru lat wieś nazywa się Maziarnia-Pęk. Przeglądając archiwalne mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego można zauważyć, że w pobliżu biegła kiedyś droga do Janowa Lubelskiego. Cmentarza na nich nie zaznaczono. Dziś są tu głównie łąki i lasy. I jedna wąska droga biegnąca z […]

Harasiuki – cmentarz wojenny

Cmentarz założony w 1915 roku przy drodze z Harasiuków do Lipiny. Na jego terenie pochowano też żołnierzy poległych w roku 1939. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie Inskrypcja na pomniku milczy o kampanii wrześniowej: CMENTARZ W.P. POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY 1915-1944. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI Dostępne źródła nie wspominają o tym by na terenie tego cmentarza […]

Wólka – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny znajduje się przy głównej drodze przechodzącej przez wieś (trasa Krzeszów – Biłgoraj). Prawdopodobnie przed postawieniem obecnego ogrodzenia zajmował większy teren. Spoczywają tu żołnierze polegli w obu wojnach światowych. Na tablicy pamiątkowej znajduje się rok 1917 co na pewno jest błędem ale od lat go nie poprawiono. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej […]

Bukowina – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na skraju wsi. Z czasem zatarł się pierwotny układ mogił i kwater. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku teren cmentarza ogrodzono. Postawiono drewniany krzyż (później zastąpiony stalowym) i obelisk z tablicą memoratywną. Prawdopodobnie tablicę na obelisku zastąpiono później widzianą przeze mnie na miejscu płytą z napisem pamiątkowym. Pokaż Cmentarze I wojny światowej na […]

Hucisko – cmentarz wojenny

Cmentarza w Hucisku szukałem wyposażony jedynie w wiedzę książkową. Nie udało mi się określić jego lokalizacji przy użyciu map. Musiałem więc improwizować. „Zabytkowe cmentarze…” podają tylko: Położony w polu, na południe od zabudowań wsi, w pobliżu drogi Biłgoraj – Krzeszów. Na planie prostokąta, pierwotnie otoczony niskim wałem ziemnym, ze słabo czytelnymi mogiłami, w układzie szeregowym.(…) […]

Rudnik nad Sanem – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny założono obok cmentarza parafialnego przy drodze do Leżajska. W chwili obecnej jest włączony w obręb cmentarza parafialnego. Wg informacji z „Zabytkowych cmentarzy…” cmentarz pierwotnie przecinała na całej jego długości alejka (istnieje nadal), a w środkowej części rozszerzała się omijając z dwóch stron pomnik. W chwili obecnej za pomnikiem zaczyna się już teren zajęty […]