Boby – cmentarz wojenny

W Bobach prawdopodobnie mało kto wie o istnieniu cmentarza. Ale ktoś musi jednak wiedzieć skoro część mogił była rozkopywana, niektóre niedawno. Cmentarz to obwałowany teren z wyraźnymi zarysami mogił. Brak jest krzyży czy jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych. Nie prowadzi tu też żadna droga. A w linii prostej, przez sady, jest tu zaledwie ok 300 m od […]

Las Jurnica koło Kraśnika – mogiła wojenna

Mogiła pochodzi z roku 1915. Wypatrzyłem ją wśród zdjęć na mapie Google. Jest po przeciwnej stronie lasu niż Stróża i przylegający do niej Kraśnik. Stoi frontem do torowiska przebiegającej skrajem lasu linii kolejowej. Stan zadziwiająco dobry w porównaniu z innymi mogiłami w okolicy. Zdjęcia wykonano 30.05.2010. Mogiła była rozkopana w przez “poszukiwaczy skarbów”. Ale nie […]

Bęczyn – mogiła wojenna

Wg opisu sporządzonego przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie mogiła miała znajdować się 30 m od leśniczówki za wioską. Zanim rozpocząłem poszukiwania zagadnąłem mężczyznę myjącego samochód przy ostatniej posesji pytaniem czy wie gdzie mam jej szukać. Okazało się, że przy niej rozmawiamy. Mogiła znajduje się na przeciwko leśniczówki, po drugiej stronie drogi niż sama leśniczówka. […]

Kraśnik – cmentarz wojenny

Okolice Kraśnika podczas pierwszej wojny światowej były dwukrotnie areną walk, które zapisały w dziejach wojny nazwę miasta. Zresztą nie tylko w dziejach tej wojny ale i w jednym nazwisku Kraśnik pojawił się jako tytuł honorowy. Ten drugi przypadek miał miejsce w lecie 1914 roku podczas tzw. bitwy galicyjskiej. Armie austro-węgierskie starły się wtedy z armiami […]

Borów-Kolonia – cmentarz wojenny

Jako lokalizację tego cmentarza podaję się często Borów z zaznaczeniem, że znajduje się przy dawnych zabudowaniach folwarcznych, na wzgórzu i 2 km od drugiego cmentarza w Borowie. W miarę bezproblemowo dotrzeć tu można od miejscowości Trzciniec, której pola z tej strony wsi zaliczane są do Kolonii Borów. Po przejechaniu przez Trzciniec zapytałem przy ostatnich zabudowaniach […]

Chodel – cmentarz wojenny

Mogiła czy też cmentarz sprawia pewien problem. Chodzi o datowanie. Na tablicy informacyjnej wpisany jest rok 1915. Jednak nie musi to być prawdą. Już w 1914 roku zanotowano zniszczenie Chodla dokonane przez żołnierzy armii cesarsko-królewskiej. Po kilkudniowej okupacji mieli miasto podpalić. Zaraz po tym zdarzeniu doszło do bitwy z armią carską. Poległych pochowano w zbiorowej […]

Chruślanki Józefowskie – cmentarz wojenny

Jeden z najbardziej zadbanych cmentarzy wojennych na Lubelszczyźnie. Znajduje się pod opieką którejś ze szkół w gminie Dzierzkowice. Problemy z określeniem miejscowości do której należy cmentarz przypisać wynikają z jego umieszczenie w lesie pomiędzy 3 osadami (Chruślanki Józefowskie, Sosnowa Wola i Dzierzkowice-Wola). Na miejscu spotkałem człowieka, który okazał się fantastycznym źródłem informacji w moich poszukiwaniach […]

Skierbieszów – cmentarz wojenny

Skierbieszów w powiecie zamojskim. O cmentarzu wojennym wiadomo niewiele. Na pewno jest wpisany do rejestru zabytków. Informacji zamieszczonych na mapach Targeo nie mam jak zweryfikować. W Targeo zapisano: Założony w 1915 r., o pow. 0,05 ha, pochowanych jest 50 żołnierzy armii rosyjskiej i 320 żołnierzy armii niemieckiej. W przeciwieństwie do trzech pozostałych cmentarzy odwiedzonych przeze […]