Boniewo – cmentarz wojenny

Cmentarz opisywany jako cmentarz wojenny Fajsławice III. Założony w 1915 roku. Było tu 68 mogił pojedynczych i 42 zbiorowe. Obecnie dawny układ zatarty. W 1996 roku odbyła się na terenie cmentarza uroczystość „Pojednanie dla pokoju”. Wszystkie informacje pochodzą z pracy Marcina Dąbrowskiego Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim. cyt: W…Continue reading Boniewo – cmentarz wojenny

Chełm (Góra Zamkowa) – cmentarz wojenny

Cmentarz powstał w roku 1915. Poniżej cmentarza prawosławnego. Schodzi do samego podnóża góry. Na samym dole znajdują się groby żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas walk w 1944 roku. Poniżej połowy wzniesienia są też groby partyzantów GL/AL oraz oficerów Ludowego WP. Na poziomie pomnika znajduje się jeszcze mogiła 13 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Las…Continue reading Chełm (Góra Zamkowa) – cmentarz wojenny

Dęblin – cmentarz twierdzy iwangorodzkiej

Cmentarz założony w 1857 roku dla stacjonujących w twierdzy oficerów, podoficerów oraz ich rodzin. Oprócz nich do 1914 roku chowano tu i żołnierzy stanowiących załogę twierdzy. W latach 1914-1915 znaleźli tu spoczynek żołnierze polegli w Wielkiej Wojnie. W okresie późniejszym cmentarz był rzadziej wykorzystywany. Ostatni pochówek pochodzi z 1946 roku. Choć cmentarz znajduje się przy…Continue reading Dęblin – cmentarz twierdzy iwangorodzkiej

Wisznice – kwatera wojenna

Na cmentarzu parafialnym w Wisznicach znajduje się wydzielona kwatera wojenna. Znajdują się na niej groby z obu wojen światowych. Bezpośrednio za tablicą informującą o kwaterze z I wojny znajdują się groby dwóch radzieckich lotników poległych 20 VI 1941 roku. Dopiero za nimi jest właściwa kwatera z I wojny światowej. Najbliżej alejki przecinającej cmentarz na dwie…Continue reading Wisznice – kwatera wojenna

Dęblin (cmentarz Balonna)- cmentarz wojenny

To kolejny cmentarz który równie dobrze mógłby trafić do działu z cmentarzami z I wojny światowej. Taki był bowiem jego początek. Założony na stokach reduty dęblińskiej twierdzy stał się miejscem spoczynku żołnierzy armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz rosyjskiej. Żołnierze I wojny pochowani na cmentarzu Balonna to nie tylko polegli w ofensywie 1915 roku. W latach…Continue reading Dęblin (cmentarz Balonna)- cmentarz wojenny

Chełm (las Borek) – cmentarz wojenny

Za pierwszym razem w sierpniu 2009 roku trafiłem tu przez przypadek. Szukałem cmentarza w lesie Borek i pojechałem wzdłuż brzegu lasu licząc na jakieś znaki, który by mnie do niego doprowadziły. Znaków nie znalazłem, zamiast tego znalazłem cmentarz o którego istnieniu nie wiedziałem. Podczas drugiej wizyty, do której doszło w sierpniu 2010 roku miałem przyjemność…Continue reading Chełm (las Borek) – cmentarz wojenny

Lublin – cmentarz wojskowo-komunalny

Cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie powstał po wydaniu rozporządzenia przez władze austriackie nakazującego wyznaczenie miejsca pochówków poza granicami miast. Pierwszych pochówków dokonano tu w roku 1811. Wkrótce teren przeznaczony do celów grzebalnych okazał się za mały i cmentarz powiększono. Do II wojny światowej teren cmentarza powiększano co najmniej czterokrotnie. W sąsiedztwie cmentarza rzymskokatolickiego powstały…Continue reading Lublin – cmentarz wojskowo-komunalny

Stróża – dwa cmentarze wojenne

W Stróży znajdują się dwa cmentarze wojenne. Pierwszy przy torach kolejowych łączących Lublin ze Stalową Wolą, drugi przy drodze prowadzącej do Kraśnika. Cmentarz przy torach kolejowych. Miałem kłopot z jego odnalezieniem. Choć pamiętałem to co widziałem na mapach to jednak poruszając się po lesie tracę orientację. Zwłaszcza gdy jest to las którego wcale nie znam.…Continue reading Stróża – dwa cmentarze wojenne