Guzów – cmentarze wojenne

Guzów w opisach wydarzeń roku 1915 znajduje się w cieniu Bolimowa. Tereny te podobnie jak na froncie zachodnim okolice Ypres w 1915 roku były miejscem prowadzenia eksperymentów. Eksperymentów okrutnych. Nie ma tu bowiem miejsca na prowadzenie ofensyw, ataków, zdobywanie terenu. Z prostej przyczyny. Niemcy część sił przenieśli na inny teren działań by wspomóc swojego sojusznika. […]

Wiskitki – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy ulicy Spółdzielców na przeciwko cmentarza żydowskiego. Założony w 1915 roku. Wg informacji zamieszczonych w serwisie dobroni.pl spoczywa tu ok. 6000 żołnierzy armii carskiej oraz 150 żołnierzy Wehrmachtu poległych podczas II wojny światowej. Niestety autor wpisu nie podał źródła tych informacji. Opis składania poległych do masowych grobów trochę przypomina opis dotyczący cmentarza […]

Głosków – cmentarz wojenny

Wg informacji danych przez urząd gminy w Piasecznie cmentarz założono w roku 1916. Odrestaurowany w 2015 r. z zachowaniem pierwotnego układu z centralnie umieszczoną kapliczką. Pod jej dachem znajduje się żeliwny krzyż na betonowym postumencie z napisem: 1914 – 1915 86 DEUTSCHE Pierwotnie groby żołnierzy carskich miały być odgrodzone do grobów żołnierzy niemieckich wiciokrzewem, a […]

Cieciszew – cmentarz wojenny

Na cmentarzu są pochowani żołnierze dwóch armii i zapewne wielu narodowości. Polegli w 1914 r. Zachowały się rysunki przedstawiające kształt cmentarza. Obejrzeć je można na stronie Wirtualnego Muzeum Konstancina. Cmentarz miał początkowo kształt okręgu. Wokół kopca ze szczątkami żołnierzy carskiej armii znajdują się groby żołnierzy armii niemieckiej. Z czasem kopiec osiadł i dzisiaj trudno dostrzec […]

Kamion – cmentarze wojenne

Na linii rzek Rawka i Bzura front stał przez 8 miesięcy (od grudnia 1914 r do lipca roku 1915). Przez ten czas wielokrotnie podejmowano próby przełamania tego impasu. Jedynym efektem byli polegli żołnierze. Cmentarze założyli zwycięzcy. Nie mieli danych poległych żołnierzy armii carskiej i na początku jeszcze osobno chowali poległych z różnych armii. Tutaj są […]