Sudwa – Tannenberg-Denkmal

Odsłonięty w 1927 r. pomnik zwycięstwa miał być z założenia częścią kompleksu muzealnego poświęconego zwycięskiej bitwie stoczonej w 1914 r. Założenie muzealne obok pomnika na terenie którego znajdowały się groby ok. 20 żołnierzy niemieckich otoczony był istniejącymi do dziś pomniejszymi cmentarzami wojennymi ofiar bitwy pod Tannenbergiem. Po śmierci Hindenburga pomnik przebudowano na mauzoleum, które w…Continue reading Sudwa – Tannenberg-Denkmal

Sudwa – mogiła wojenna przy ul. Parkowej

Mogiła znajduje się w pobliżu ulicy Parkowej w parku pomiędzy Sudwą i Olsztynkiem. Spoczywa w niej nieznana liczba żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1914 r. podczas „bitwy pod Tannenbergiem”. Na terenie mogiły stoją dwa krzyże prawosławne, a całość otacza krawężnik. Mogiła była elementem powstałego w latach dwudziestych XX w. muzeum zwycięstwa pod Tannenbergiem. Po śmierci…Continue reading Sudwa – mogiła wojenna przy ul. Parkowej

Działdowo – cmentarz wojenny przy ul. Grunwaldzkiej

Cmentarz założony w 1914 r. przy drodze z Działdowa do Burkat (ul. Grunwaldzka). W sieci dostępne są dwie strony internetowe zawierające informacje na jego temat: Olsztyńska Strona Rowerowa na której znalazły się informacje z Karty Adresowej Zabytku Nieruchomego udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Działdowo. Artykuł Aleksandry Cencelewskiej i Zuzanny Czupryn z 2016 r. dostępny…Continue reading Działdowo – cmentarz wojenny przy ul. Grunwaldzkiej