Bęczyn – mogiła wojenna

Wg opisu sporządzonego przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie mogiła miała znajdować się 30 m od leśniczówki za wioską. Zanim rozpocząłem poszukiwania zagadnąłem mężczyznę myjącego samochód przy ostatniej posesji pytaniem czy wie gdzie mam jej szukać. Okazało się, że przy niej rozmawiamy. Mogiła znajduje się na przeciwko leśniczówki, po drugiej stronie drogi niż sama leśniczówka. Przy okazji dowiedziałem się też, że jadąc w to miejsce ominąłem jeszcze jedną mogiłę znajdującą się na środku skrzyżowania przy końcu wsi. W tej leśnej pochowano żołnierzy c.k. armii. W znajdującej się we wsi spoczywają żołnierze armii carskiej. Wszyscy polegli w 1915 roku.

Zdjęcia wykonano 24.10.2010.

Lokalizacja