Cyców – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Cycowie powstał po przejściu frontu w 1915 roku. Kolejnych pochówków na jego terenie dokonano po bitwie w wojnie polsko-bolszewickiej. Zachowało się kilka krzyży umieszczonych na mogiłach żołnierzy poległych w sierpniu 1915 roku. Na pewno nie wszystkie. Brak informacji o liczbie poległych z tego okresu.

Bój stoczony przez 7 Pułk Ułanów w okolicy Cycowa przyćmił zdarzenia z roku 1915. Na tablicy informacyjnej umieszczono jednak wpis, który na pewno nie jest w pełni prawdziwy, a odnoszący się do poległych w roku 1915:

Cmentarz upamiętnia 7 poległych w boju ułanów 7 Pułku oraz żołnierzy innych narodowości z czasów I wojny światowej.

Powyższe zdanie sugeruje, że polegli ułani byli innej narodowości niż żołnierze polegli w I wojnie światowej. Nie jestem pewien czy słusznie.

Widok drogi prowadzącej na cmentarz z szosy Włodawa – Lublin

Pomnik wystawiony ułanom z 7 Pułku

W porównaniu z treścią z tablicy informacyjnej dziwi napis umieszczony na pomniku. Tu wymienia się 5 ułanów znanych i 8 nieznanych (na tablicy wspomniano obecność 7 poległych ułanów)

Zachowały się tylko te 4 żeliwne krzyże i jeden pomnik nagrobny. Wszystkie umieszczone są na jednej kwaterze. Na pozostałych stoją krzyże brzozowe.

Zdjęcia wykonano 12.09.2011.

Lokalizacja

1 thought on “Cyców – cmentarz wojenny

  1. Myślę że wśród tych 8 nieznanych ułanów mogą znajdować się też kawalerzyści Pułku 3 Ułanów , poległo ich 7 pod Cycowem. Nie znalazłem do tej pory żadnego grobu …
    Pozdrawiam

Możliwość komentowania jest wyłączona.