Urzędów – mogiła wojenna

Legionistów z I Brygady pochowano tu w 1920 roku. Jednak wszyscy oni (w liczbie 15) polegli w lipcu 1915 roku. Mogiła umieszczona została naprzeciwko cmentarza parafialnego w Urzędowie.

Zdjęcia wykonano 05.04.2009

Lokalizacja