Ostrów – mogiła wojenna

W mogile zbiorowej spoczywa prawdopodobnie piętnastu żołnierzy poległych w lipcu 1915 roku. Ich ciała przeniesiono w obecne miejsce w roku 1995 o kilkanaście metrów od poprzedniej lokalizacji przy stromym stoku, który zaczęto wykorzystywać jako kopalnię piachu. Przy mogile przebiega szosa Ostrów-Ewunin.

Spoczywa tu (cyt. M. Dąbrowskiego):

10 żołnierzy rosyjskich i 5 austro-węgierskich (z 4 bośniacko-hercegowińskiego pułku piechoty)

Informacje o mogile pochodzą z: Marcin Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, s. 139-140

Zdjęcia wykonano 03.05.2012.

Lokalizacja