Kazimierz Dolny – kwatera wojenna

Kwatera niegdyś wydzielona, z drewnianymi krzyżami na mogiłach ziemnych. Obecnie na jej terenie znajdują się też pochówki cywilne oraz jeden wojskowy z II wojny światowej. Mogiły zostały w latach pięćdziesiątych obetonowane, umieszczono wtedy też na nich betonowe krzyże.

O samych tu pochowanych wiadomo:

Pochowano tu żołnierzy zmarłych w rosyjskim szpitalu w sierpniu-październiku 1914 r.: 6 żołnierzy rosyjskich (m. in. z 1 pułku strzelców i 13 pułku huzarów), 5 austro-węgierskich (z 7, 13, 31 i 38 pułku piechoty) i 1 niemieckiego. Ponadto spoczęło tu 14 żołnierzy austro-węgierskich (z 8, 18 i 49 pułku piechoty, 13, 16 i 25 pułku piechoty Landsturm), poległych 31 lipca – 4 sierpnia 1915 r.

cyt. z: M. Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, s. 108

Zdjęcia wykonałem 15.08.2009.

Lokalizacja