Zwierzyniec – cmentarz żydowski

Powstanie cmentarza żydowskiego w Zwierzyńcu datowane jest na połowę wieku XIX. Najprawdopodobniej pierwszych pochówków dokonano jednak dopiero w latach trzydziestych XX wieku. Wcześniej miejscowa społeczność żydowska korzystała z kirkutu w oddalonym o 12 km Szczebrzeszynie. Wiadomo też, że Żydzi w samym Zwierzyńcu obecni byli od XVI wieku. Tak późne powstanie cmentarza wiąże się z utrudnieniami natury prawnej. Prawo bowiem nie pozwalało sprzedawać Żydom ziemi należącej do włościan, a była to jedyna forma własności w okolicy Zwierzyńca poza własnością ordynacką, wyłączoną z obrotu gruntami całkowicie.

Na istniejącym do dziś cmentarzu zachowało się jedynie kilkanaście macew. Teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

W tekście wykorzystałem informacje pozyskane ze strony Cmentarze żydowskie w Polsce

Zdjęcia wykonałem 01.09.2012 r.

Lokalizacja