Tarnogród – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał być może pod koniec wieku XVI. Dokładna data jego założenia nie jest znana choć obok roku 1588 podaje się też wiek XVIII. Nekropolia służyła zgodnie z przeznaczeniem do 1942 roku. Została zdewastowana podczas okupacji niemieckiej. Macewy wykorzystano do utwardzania ulic w Tarnogrodzie. Wg informacji umieszczonych na stronie Wirtualnego Sztetlu cmentarz ogrodzono w roku 1985, a na jego terenie zebrano odzyskane fragmenty około 100 macew. Tablica informacyjna umieszczona przy bramie cmentarnej podaje informację o odrestaurowaniu nekropolii w latach 1986-1990 za sprawą Charlesa Schroeibera (tak nazwisko zapisano na tablicy informacyjnej, na pomniku na terenie cmentarza zapisano „Schreiber”) oraz rodziny Schorerów.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Macewy zachowane tylko w kawałkach umieszczono po wewnętrznej stronie muru. Na części z nich zachowały się resztki polichromii.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Większość terenu cmentarza zajmującego 1,8 ha porasta nowy las.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Synagoga

Wybudowana w 1686 roku synagoga była już trzecią z kolei bożnicą w Tarnogrodzie. Dwie pierwsze były budowlami drewnianymi i ulegały zniszczeniu najczęściej z powodu pożarów. Synagoga murowana była budowlą barokową. Utraciła barokowe cechy w wyniku późniejszych przebudów. Do pierwotnej barokowej bryły najpierw dobudowano od północy babiniec. W XIX wieku w miejscu istniejącego wcześniej od zachodu przedsionka wzniesiono na całej szerokości budynku piętrową przybudówkę. Na jej piętrze znajdował się drugi babiniec. Przebudowano także dach budynku. W trakcie tych zmian zniknęły z elewacji elementy barokowe. Z zewnątrz budynek uzyskał wygląd utrzymany w stylu klasycystycznym. I taki zachował się do dnia dzisiejszego.

Obrazek

W okresie II wojny światowej rozebrano nigdy już nie odbudowany pierwszy babiniec od strony północnej. Sam budynek uległ największym zniszczeniom wewnątrz. Okupanci urządzili w nim stajnie. Po wojnie były tu magazyny Gminnej Spółdzielni. W latach 1985-1990 władze lokalne budynek wyremontowały z przeznaczeniem na bibliotekę i Dom Kultury.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 14.08.2011 r.

Lokalizacja