Modliborzyce – cmentarz żydowski

Założony prawdopodobnie w XVII w. Zniszczony podczas II wojny światowej. Na terenie cmentarza nie zachowały się macewy.

Chwilowo brak zdjęć.

Synagoga

Budynek wzniesiono w 1760 roku. Była to najprawdopodobniej pierwsza synagoga w Modliborzycach, które prawa miejskie otrzymały w roku 1642. Pięć lat po wybudowaniu bożnicy w mieście odnotowano 350 osób wyznania mojżeszowego. Budynek uległ poważnym zniszczeniom podczas okupacji. Utracił wtedy wszystkie elementy wewnętrzne związane z dawnym przeznaczeniem. Po wojnie do lat 60-tych zabezpieczano go jedynie przed całkowitą ruiną, by potem przeprowadzić gruntowny remont i umieścić w jego murach Gminny Ośrodek Kultury. W 2010 rozpoczęto kolejny remont.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 30.05.2010 r., a poniżej z 26.09.2010 r.

Po remoncie:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Lokalizacja