Buśno – cmentarz unicki

Buśno jeszcze w XVIII w. należało do unickiej parafii w Chełmie. W 1783 założono tu filię Unickiego Seminarium Diecezjalnego. Pod koniec tego wieku powstała na miejscu parafia greckokatolicka. Kościół pod wezwaniem Zaśnięcia NMP wzniesiono w roku 1795. Miejscowi katolicy przez cały wiek XIX i początek wieku XX należeli do parafii w Uchaniach. Przez ten okres dzieje parafii greckokatolickiej były dość typowe – została w 1875 roku zlikwidowana, a na jej miejscu zaczęła funkcjonować parafia prawosławna. Świątynia była wciąż ta sama ale wyglądała inaczej niż dzisiaj. W roku 1919 świątynia została odebrana prawosławnym i stała się świątynią katolicką (pw. Wniebowzięcia NMP). I to mimo tego, że wierni Kościoła rzymskokatolickiego stanowili w parafii zdecydowaną mniejszość (w 1918 roku na 115 domów w Buśnie 113 należało do wyznawców prawosławia).

Obrazek

Wiedziałem, że były tam trzy cmentarze i jednego z nich nie widziałem. Sądziłem, że prawosławnego właśnie. Ponowna wizyta w Buśnie pozwoliła mi tylko stwierdzić, że to jeszcze jeden cmentarz katolicki. Być może był cmentarzem prawosławnym zanim nim się stał? Tego jeszcze nie wiem. Pomiędzy tymi cmentarzami znajduje się zagajnik. Na pierwszy rzut oka miejsce nie warte większego zainteresowania.

Obrazek

Na starych mapach jest to cmentarz i gotów byłem szukać w tym miejscu nagrobków. Jednak ich tu nie ma. Jest za to kamień przypominające o istnieniu cmentarza grekokatolików w tym miejscu.

Obrazek

Obrazek

Zajrzałem i w krzaki za pomnikowym kamieniem. Odnalazłem tylko roślinność i ziemię.

Obrazek

Zdjęcia z dnia 16.06.2012 r.

Dalsze poszukiwania zakończyłem na stronie internetowej gminy Białopole gdzie zobaczyłem zdjęcie wykonane jeszcze gdy roślinność nie była tak wyrośnięta – tam też nie widać żadnych nagrobków.

Lokalizacja