Chełm (Góra Zamkowa) – cmentarz prawosławny

Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – to synonimy. Zawsze chodzi o to samo wzniesienie. To najwyższe wzniesienie w Chełmie jest terenem na którym dawniej znajdował się gród oraz zamek Romanowiczów. Obecnie znajduje się tu zespół budowli takich jak katedra i klasztor. Poniżej znajduje się opisany w dziale cmentarzy wojskowych założony podczas I wojny światowej cmentarz wojenny. Cmentarz ten oddziela od ogrodu różańcowego przy klasztorze bazylianów stary cmentarz prawosławny. Powstał gdy dzisiejsza katedra była świątynią prawosławną.

Obrazek

Chyba za długo cmentarz ten pozostawał zaniedbany i pozbawiony opieki. Postarano się jednak chronić choć tyle ile ocalało.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Tu widać płot za którym jest cmentarz wojenny.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

I rzut oka na znajdujące się za murem: ogród różańcowy, katedrę, klasztor i dom pielgrzyma.

Obrazek

Zdjęcia z dnia 22.08.2009 r.

Lokalizacja