Lubień – cmentarz prawosławny

Założony w wieku XIX cmentarz należy obecnie do Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horostycie. Zachowały się tutaj jedynie dwa nagrobki z II połowy wieku XIX.

Obrazek

Do odwiedzenia tego cmentarza namówiono podczas mojej wizyty na cmentarzu w Wyrykach-Adampolu. Miałem zobaczyć cmentarz odnowiony. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest tu nowe ogrodzenie. Jak był ogrodzony do niedawna można się domyślać – poza ogrodzeniem pozostały niskie betonowe słupki z resztkami drutu kolczastego. Tak jak w Wyrykach-Adampolu – cmentarz znajduje się poza wsią, w lesie. Odnowienia cmentarza dokonano w ramach projektu: „Śladami przeszłości. Odnowa i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego środkowo-wschodniej Lubelszczyzny”. Współfinansowanego przez Unię Europejską. Może i inne cmentarze w gminie Wyryki doczekają się takiego remontu?

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Poniżej jeden z najstarszych nagrobków. Do chwili obecnej nie zachował się umieszczony na jego szczycie oryginalny krzyż.

Obrazek

Zdjęcia z dnia 20.10.2012 r.

W grobie tym spoczywają: zmarły w 1884 roku jerej i zmarły w 1907 roku protojerej. Wskazywałoby to na dużą parafię prawosławną. Pierwszą cerkiew wzniesiono w Lubieniu w roku 1647. Następna powstała w roku 1784 z fundacji Adama Czartoryskiego. Stoi do dnia dzisiejszego ale nie w Lubieniu tylko Woli Korybutowej i jest teraz świątynią katolicką. W roku 1937 cerkiew w Lubieniu została rozebrana i sprzedana. Nie znaczy to jednak, że zabrakło wiernych. Raczej oznacza tylko, że władze walczyły z prawosławiem. To przecież w diecezji chełmskiej (do której ta parafia należała) w roku 1938 prowadzono akcję wyburzania cerkwi, a przez cały okres międzywojenny utrudniano wiernym prawosławia dostęp do ich świątyń rzadko wydając zgodę na ich otwarcie.

Lokalizacja