Chinów – cmentarz ewangelicki

Pod koniec wieku XVIII w okolicach Kozienic na terenach nadwiślańskich powstawały nowe wsie zasiedlane przez ludność wyznania protestanckiego. Z tego okresu pochodzi kilka osad o pierwszym członie nazwy „Holendry”. Byli to nie tylko rolnicy ale i rzemieślnicy. Część z nich na przykład sprowadzono tu do pracy w kozienickiej Hamerni. Ludność ta odeszła wraz z armią niemiecką w 1944 roku. Znane są lokalizacje dwóch cmentarzy z nią związanych. Cmentarz zwany „Śmigłem”, znajdujący się w pobliżu Kozienic porosła trawa, podobno pod nią znajdują się jeszcze nagrobki. Drugi zarastają drzewa ale jeszcze część nagrobków i krzyży jest widoczna. Znajduje się on w miejscowości Chinów Stary – kilka kilometrów od Kozienic.

Obrazek

Przyjmuje się, że cmentarz w Chinowie Starym powstał przed 1840 rokiem. Dokładnej daty nie znam. Ponieważ cmentarz stał się atrakcją turystyczną można założyć, że jego stan dzisiejszy będzie utrzymywany i nie zniknie z powierzchni ziemi. Na jednym ze starszych zdjęć udostępnionych w internecie widziałem uszkodzony nagrobek, który podczas mojej wizyty był naprawiony.

Po wejściu na teren cmentarza dostrzec można zarysy kwater. Porastający częściowo ziemię mech nie maskuje dawnych prostokątnych mogił. Jak daleko jednak w las cmentarz sięgał nie wiem. W części bardziej oddalonej od drogi ściółka zakrywa wszelkie ślady.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 08.09.2009 r.

Lokalizacja