Mogielnica – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Mogielnicy powstał pod koniec XVIII wieku. Wtedy też powstała miejscowa gmina wyznaniowa (kahał) oraz drewniana synagoga. W połowie XIX wieku społeczność żydowska w Mogielnicy to już połowa mieszkańców osady. W 1860 r. teren cmentarza dwukrotnie powiększono. Wkraczający we wrześniu 1939 r. Niemcy spalili synagogę. Społeczność żydowską zamknięto w getcie i pod koniec lutego 1942 r. przesiedlono do getta warszawskiego. Cmentarz zniszczony podczas okupacji niemieckiej był dewastowany także po wojnie.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Ohele wzniesione nad grobami mogielnickich cadyków: Zeliga Szapiro oraz Jakuba z Mogielnicy.

Obrazek

Fragmenty macew użytych przez Niemców do wybrukowania podwórza mogielnickiej siedziby gestapo.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 07.09.2012 r.

Lokalizacja