Góra Kalwaria – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Górze Kalwarii rozpoczęło się w 1802 r., po zniesieniu przepisów zakazujących Żydom zamieszkiwania w tej miejscowości. Cmentarz założono na wydzierżawionej od miasta działce przed 1827 r. Teren ten na własność Dozoru Bóżniczego przeszedł w roku 1864. Podczas II wojny  światowej rozpoczęła się dewastacja kirkutu. Płyty nagrobne przeznaczono przez okupanta do brukowania ulic i placów. Na terenie cmentarza dokonywano egzekucji, a ich ofiary grzebano w nieoznakowanych mogiłach.

Po wojnie cmentarzem zaopiekował się Feliks Karpman. Poza pracami porządkowymi zajmował się też odzyskiwaniem zagrabionych z terenu cmentarza macew i ich fragmentów. Obszerny opis cmentarza i dziejów społeczności żydowskiej w Górze Kalwarii znajduje się na stronie Cmentarze Żydowskie w Polsce.

Zdjęcia z dnia 29.12.2013 r.

Lokalizacja