Siedlce – cmentarz wojenny

Cmentarz żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Na większości krzyży umieszczono napis „Żołnierz nieznany”. W Urzędzie Miasta znajduje się ewidencja pochowanych na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Prawdopodobnie z tego wykazu pochodzą informacje zamieszczone w Ogólnopolskiej Komputerowej Bazie Cmentarzy Wojennych.

A mi coś tu nie pasuje. W okolicach Siedlec nie mogę odnaleźć cmentarzy z I wojny światowej. Tak jakby nie istniały. Za to na tym cmentarzu znajduje się coś co mi się jednoznacznie kojarzy z niemieckim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej.

Oczywiście krzyż jest nie taki. Powinien być „żelazny”. No i tablice umieszczone na kolumnie…

Skoro już kolumnę obszedłem dookoła to rzuciłem też okiem w górę, na krzyż umieszczony z tyłu kolumny.

I teraz nie wiem czy przypadkiem nie „zapomniano”, że cmentarz jest starszy.

Może tylko mi się zdaje. W końcu zanim dotarłem do cmentarza wojennego odwiedziłem znajdujące się przy tej samej ulicy lapidarium utworzone w miejscu dawnego cmentarza. A tam moją uwagę przykuł szczególnie jeden nagrobek.


Zdjęcia z dnia 28.05.2012 r.

Mogłem ulec po zobaczeniu nagrobka Maxa von Wallenberga jakiejś sugestii. Nie jestem pewien. Brakuje mi informacji. Chociaż na forum Gazety Wyborczej odnalazłem wzmiankę o przeniesieniu nagrobku niemieckiego generała do lapidarium właśnie z terenu cmentarza wojennego. Zmarł w roku 1917.

Powyższy tekst powstał w 2012 r. W późniejszym okresie wpadłem przypadkiem na tekst, który wiele wyjaśnił.Artykuł w serwisie podlasie24.pl opisuje prace porządkowe na terenie cmentarza wojennego w Siedlcach, prowadzone w listopadzie 2011 r. Z treści wynika, że istniał tu cmentarz z I wojny światowej. Obok poległych w tej wojnie spoczęli kolejni, z wojny polsko-bolszewickiej. Na koniec pochowano tu też żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej. Pochowany był tu też zmarły w 1917 r. gubernator niemiecki. Jego nagrobek przeniesiono do lapidarium. Kolumnę wystawioną podczas I wojny światowej nieco zmieniono (pozostał jednak jeden krzyż żelazny). Szczątki żołnierzy niemieckich z obu wojen przeniesiono wraz ze szczątkami gubernatora do cmentarza w Polesiu koło Puław. Nie wszystkie, ponieważ ogrodzenie cmentarza pozostawiło część najstarszych pochówków poza terenem porządkowanym i część ciał spoczywa nadal pod chodnikiem.