Świerże Górne – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się za cmentarzem parafialnym w głębi lasu. Nie zauważyłem żadnych znaków do niego prowadzących.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Świerże Górne to mała miejscowość w której znajduje się elektrownia „Kozienice”. W tych okolicach znajdowała się przeprawa na Wiśle wykorzystywana w wieku XII i zapewne też wcześniej. Tu też podczas wojen światowych podejmowano próby przeprawy przez rzekę. Jednocześnie osada znajduje się na skraju Puszczy Kozienickiej. Podobno podczas pierwszej wojny światowej oddziały niemieckie pozostawały na skraju Puszczy. W walkach na jej terenie uczestniczyły zaś oddziały c.k. armii. Wg informacji z Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Cmentarzy Wojennych pochowani tu żołnierze polegli w maju 1915 roku. Spotkałem się jednak z informacją, że pochowani są tu żołnierze z operacji prowadzonych w roku 1914.

Obrazek

Powtarzając informacje z w/w Bazy należącej do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podaję, że spoczywają na tym cmentarzu:

19 żołnierzy armii austro-węgierskiej;
67 żołnierzy armii niemieckiej;
18 żołnierzy armii carskiej.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 19.09.2010 r.