Wróble-Wargocin – mogiła wojenna

Mogiła znajduje się na wydmie w dolinie Wisły. Przez lata opiekowała się nią młodzież ze szkoły podstawowej we Wróblach-Wargocinie. Być może z tego okresu pochodzi informacja, że jest to mogiła z I wojny światowej. Brak informacji o pochowanym tu żołnierzu polskim poległym w walce z bolszewikami.

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie
Za tą mogiłą rozglądałem się wielokrotnie przejeżdżając między Stężycą i Maciejowicami. Posiadałem informacje właśnie o mogile z I wojny światowej we Wróblach. Dopiero w kwietniu 2013 roku dostrzegłem na zarośniętej wydmie jakąś białą tabliczkę (takich porośniętych drzewami wydm przy drodze jest wiele i nie wiedziałem o którą może chodzić).

Widok na drogę spod tego znaku.

Znak tylko wskazuje kierunek w jakim należy iść by dotrzeć do mogiły.

A sama mogiła znajduje się tuż przy skarpie wyrobiska – wydma w części jest rozkopana.

Zdjęcia z dnia 16.04.2013 r.