Milejczyce – cmentarz żydowski

Powstanie Milejczyc ma związek z przebiegającym tędy traktem do Brześcia Litewskiego. Było to miejsce wypoczynku podróżnych w wieku XV. W wieku XVI już jest mowa o mieście i konflikcie chrześcijan z napływającymi Żydami. Gmina wyznaniowa żydowska powstała w wieku XVIII. A pod koniec wieku XIX i na początku wieku XX gdy wiele dawnych miejscowości na szlakach handlowych podupadało ominiętych przez linie kolejowe Milejczyce zyskały nową rolę. Stały się miejscowością wypoczynkową. Podobnie jak Otwock otoczone lasami przyciągały letników (szczególnie Żydów) z Warszawy i Białegostoku. W odróżnieniu od Otwocka nie powstały tu jednak sanatoria i lecznice. Z myślą o letnikach, których napływało czasami i kilka razy więcej niż było mieszkańców osady, w 1927 roku wzniesiono tu stojącą po dziś dzień synagogę. A cmentarz żydowski założono w 1865 roku. Jest ogrodzony. Nie ma na jego terenie ani jednej zachowanej w całości macewy.


Pokaż Judaika na większej mapie

Przy wejściu na teren cmentarza umieszczono listę Żydów posiadających na terenie Milejczyc nieruchomości.

Informacje zaczerpnąłem ze stron Wirtualnego Sztetlu

Synagoga

Synagoga w Milejczycach powstała w roku 1927. Jej rozmiary uwarunkowane były popularnością Milejczyc jako miejscowości wypoczynkowej. Przebywało tu tymczasowo wielu Żydów ściągniętych informacjami o leczniczych właściwościach panującego tu klimatu. Murowany budynek zastąpił wcześniejszą, drewnianą synagogę stojącą w tym samym miejscu. Podczas okupacji został zdewastowany. Po wojnie mieściło się w nim kino.


Pokaż Judaika na większej mapie

Synagoga stoi przy ulicy Parkowej. W samym parku przy ogrodzeniu oddzielającym go od synagogi znajduje się mały murek z namalowanymi trzema świątyniami.


Zdjęcia z dnia 06.07.2012 r.