Wysokie Mazowieckie – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Wysokim Mazowieckim zaczyna się na początku wieku XVIII. A za sprawą ówczesnego właściciela tej miejscowości pragnącego przywrócić jej dawne znaczenie po zniszczeniach spowodowanych wojnami. Być może w tym też czasie w Wysokim powstał kirkut. O widocznym wzroście liczby Żydów można mówić właściwie po 1822 roku. Od połowy wieku XIX do II wojny światowej Żydzi stanowią większość mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Ich historię na stronie Kamienie mówią opisał Karol Głębocki.


Pokaż Judaika na większej mapie
Będąc na miejscu sądziłem, że cmentarz jest w trakcie prac renowacyjnych. Tymczasem wszystkie tablice mówią o renowacji przeprowadzonej w roku 2006. Brama nie była zamknięta. Nagrobki patrzą na zachód.


Zdjęcia z dnia 07.07.2012 r.