Katy – mogiła pomordowanych Żydów

Mogiła znajduje się w lesie około 2 km od zabudowań wsi Katy. Tuż obok niej zaczyna się bagno, co nasunęło mi skojarzenia z „Bazarem” w Lasach Parczewskich powstałym obok Rudego Bagna. W opracowaniu Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie Marek Florek powołując się na dwa opracowania określił mogiłę jako Mogiłę zbiorową ludności cywilnej z II wojny światowej. Tymczasem napis umieszczony na tablicy pamiątkowej określa zmarłych jako partyzantów poległych w walce.


Pokaż Judaika na większej mapie
Na zdjęciu jest tylko miejsce po tablicy. Samą tablicę można zobaczyć na zdjęciach Adama Marczewskiego zamieszczonych na stronach Wirtualnego Sztetlu wykonanych w 2006 roku. Już wtedy widać było częściowo zniszczone ogrodzenie. Jak mnie poinformowano gdy poszukiwałem informacji o lokalizacji mogiły – jest to miejsce zadbane. Mój informator zapewne nie widział go ostatnio.

Cytuję:
Wg rożnych przekazów spoczywa tu od 11 do 30 osób narodowości żydowskiej rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r.

Najbliższa droga znajduje się około 30 m od mogiły. Jest jednak zarośnięta. Prostopadła do niej droga główna, którą można swobodnie podejść lub podjechać w pobliże tego miejsca przebiega około 100 m od mogiły. W okresie wegetacji roślin miejsce to z żadnej z dróg nie jest widoczne.

Widok z terenu mogiły.


Zdjęcia z dnia 20.05.2012 r.

Wykorzystałem informacje i fragment tekstu z opracowania: Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie, oprac. Marek Florek, Warszawa 1995, str. 73