Koprzywnica – kwatera wojenna

W tomie poświęconym dawnemu województwu tarnobrzeskiemu z serii „Zabytkowych cmentarzy i mogił w Polsce” przeczytać można o kwaterze wojennej znajdującej się na terenie cmentarza rzymskokatolickiego takie informacje:

W narożniku południowo-wschodnim znajdowały się groby 280 żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, poległych w czasie I wojny światowej. W 1939 i 1945 r. pochowano tu poległych w okolicy żołnierzy polskich zacierając starsze groby wojenne. Mogiły żołnierskie z 1939 i 1945 r. ogrodzone, z niewielkim pomnikiem i tablicą memoratywną.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Książka z której zaczerpnąłem cytat wydana została w 1995 roku. Od tamtego czasu cmentarz w Koprzywnicy się zmienił. Kwatera wojenna nie jest już w narożniku. Cmentarz się powiększył a i sama kwatera zapewne się zmieniła. Nie zmieniło się tylko to, że spoczywają tu żołnierze polegli w obu wojnach światowych. Brakuje nazwisk poległych.


Zdjęcia z dnia 04.08.2012 r.