Przędzel – cmentarz wojenny

Cmentarz położony w lesie przy lokalnej drodze łączącej Rudnik-Stróżę z Borowiną. W pobliżu przebiega też linia kolejowa.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Opis cmentarza zamieszczony w pracy „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie” opowiada o tym jak ten cmentarz wyglądał w poprzednim tysiącleciu:

Na planie prostokąta. Otoczony niskim, słabo czytelnym wałem wałem ziemnym i towarzyszącym mu płytkim rowem. Rozplanowanie mogił nieczytelne, zapewne regularne rzędowe, mogiły zatarte, w kilku miejscach proste drewniane krzyże (ustawione przez uczniów szkoły podstawowej w Stróży. Na jednej z sosen porastających cmentarz przybity drewniany krzyż i blaszana tabliczka z napisem: MIEJSCE CMENTARZA//PIERWSZEJ WOJNY Ś.//AUSTRO-WĘGIERSKI//ROSYJSKO POLSKI//1914-1920 – 1939-1944. Na cmentarzu pochowana bliżej nieznana liczba żołnierzy armii austro-węgierskiej poległych w walkach na linii Sano w latach 1914-1915, żołnierze polscy z września 1939 i być może żołnierze Armii Czerwonej polegli w 1944 r.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 27.08.2011 r.