Małogoszcz – cmentarz wojenny

Cmentarz na wzgórzu cmentarnym Babinek. Od niedawna ogrodzenie cmentarza wojennego łączy się z betonowym ogrodzeniem cmentarza parafialnego. Bezpośrednie wejście na teren wojennej nekropolii jest mocno utrudnione. Podstawowe informacje na temat cmentarza znalazłem na stronie Cmentarza wojenne z I wojny światowej w okolicach Małogoszcza i w d. województwie kieleckim

założony na planie prostokąta ( 11 x 13 m ), obwiedziony jest kamiennym murkiem. Wewnątrz uporządkowany ( 2002 r ). Spoczywa tu 154 żołnierzy armii niemieckiej, 35 rosyjskiej i jeden austro – węgierskiej, poległych głównie w drugiej połowie grudnia 1914 roku. Część pochowanych żołnierzy przeniesiono na ten cmentarz w 1928 roku z rozrzuconych mogił w Małogoszczu i okolicach. W 1937 i 1938 złożono tu żołnierskie szczątki z cmentarzy wojennych w Bocheńcu oraz Woli Tesserowej. Pierwotnie cmentarz posiadał kilkanaście mogił z drewnianymi krzyżami. W 1928 roku został wyremontowany.

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie


Zdjęcia z dnia 06.07.2013 r.