Ludynia – cmentarz wojenny

Cmentarz przy dawnym trakcie pocztowym łączącym Chęciny z Włoszczową. Nie jest zaznaczony na mapach WIG. Jest jednak jako mogiła zaznaczony na skanach map topograficznych w Geoportalu. Od lat opiekę nad tym cmentarzem sprawuje Społeczny Opiekun Zabytków Marian Sosnowski. Wg przekazów cmentarz założono w tym właśnie miejscu ze względu na istnieniu tu wcześniej mogiły powstańców styczniowych. Po pochowaniu powstańców upamiętniono to miejsce postawieniem nie istniejącej już przydrożnej figury. W jej miejscu stoi dziś murowany słup zwieńczony żelaznym krzyżem. Cmentarz wojenny pierwotnie miał zajmować większy teren niż obecnie. Nie wiem jednak czy ta informacja dotyczy samej nekropolii z 1915 roku na terenie której spoczęło 17 żołnierzy (14 niemieckiej Landwery i 3 armii carskiej), czy już po pochowaniu na tym cmentarzu też kilkunastu żołnierzy Wehrmachtu poległych pod koniec II wojny światowej.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Kamień upamiętniający bitwę z roku 1864.

Poświęcenie cmentarza nastąpiło w roku 2008. Z zaproszonych przedstawicieli dyplomatycznych przybył na tą uroczystość tylko dyplomata rosyjski. Przy ogrodzeniu cmentarza znajduje się tablica informująca o kilku innych miejscach pochówków żołnierzy Wehrmachtu w okolicy.

Lepszej jakości obrazek z tymi informacjami zobaczyć można na stronie poświęconej Ludyni
Zdjęcia z dnia 06.07.2013r.