Bodzentyn – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski założony został w roku 1867. Formalnie. W rzeczywistości jego teren mógł służyć do chowania zmarłych wyznawców judaizmu już wcześniej. Formalnym ograniczeniem był przywilej de non tolerandis Judaeis, który posiadał Bodzentyn do roku 1862. Warto może zaznaczyć, że samo posiadanie przez jakieś miasto tego przywileju nie gwarantowało, że Żydzi w nim nie zamieszkają. Spod praw miejskich wyłączone były tereny należące do duchownych i szlachty, a ci chętnie je wynajmowali. Formalnym ograniczeniem był więc brak możliwości zawiązania gminy wyznaniowej, budowy synagogi i mykwy oraz założenie cmentarza. Chyba że wszyscy przymykali na to oczy. Prawdopodobnie więc w Bodzentynie cmentarz zaczął funkcjonować zanim jeszcze oficjalnie go założono. Wiadomo, że w pierwszej połowie wieku XIX w mieście byli (nieliczni) rzemieślnicy żydowscy.


Pokaż Judaika na większej mapie
Cmentarz założono w pobliżu drogi do Świętej Katarzyny, na stoku Góry Miejskiej. Nie był ogrodzony. Posiadał bramę i dom dla stróża. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Prace nad jego uporządkowaniem rozpoczęto w roku 2006 z inicjatywy miejscowego proboszcza parafii rzymskokatolickiej. Wykarczowano porastające gęsto teren krzewy. Do prac przyłączył się Manes (Max) Szafir, którego rodzina pochodziła z Bodzentyna. Oficjalnie zakończono prace w roku 2009. Powstała brama. W jej pobliżu umieszczono dwie tablice pamiątkowe. I… w Wirtualnym Sztetlu napisano, że teren otoczono murem. Nie zwróciłem chyba na niego uwagi. Po trzech latach może zasłoniła go roślinność? Nie wiem. Muru nie widziałem.


Zdjęcia z dnia 18.08.2012 r.