Opoczno – cmentarze żydowskie

Stary, chociaż nie najstarszy cmentarz żydowski w Opocznie założono w 1646 r. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Po wojnie zabudowany.

Nowy cmentarz żydowski założono w 1829 r. po zapełnieniu cmentarza „starego”. Zamknięty pod koniec lat trzydziestych XX w. ale używany ponownie podczas II wojny światowej. Okupanci nie pozwolili korzystać z najnowszego cmentarza, zlokalizowanego poza miastem. Pochówki odbywały się jeszcze zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Dewastacja na dużą skalę rozpoczęła się po 1949 r. Rozebrane ogrodzenie i macewy służyły lokalnej społeczności jako materiał budowlany. W latach sześćdziesiątych na terenie już zdewastowanego cmentarza powstał park, a w latach 1976 – 1980 prowadzono na jego terenie prace związane z budową systemu odprowadzania wody deszczowej. Na terenie cmentarza pozostały pojedyncze fragmenty nagrobków w postaci gruzu.

Synagoga powstała w wieku XVIII prawdopodobnie po pożarze miasta. Znajduje się przy ulicy Janasa nieopodal rzeczki Wąglanki. Podczas II wojny światowej spłonął dach. Po zakończeniu wojny budynek przystosowano na potrzeby magazynu zbożowego Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni. Ponieważ budynek wymagał remontu został porzucony przez PZGS. W roku 1958 budynek przebudowano na potrzeby kina. Dopiero wtedy zniknęła bima i zamurowano część okien. Obecnie w dawnej synagodze mieści się fabryka okien.


Pokaż Judaika na większej mapie

>


Zdjęcia z dnia 29.04.2013 r.