Grójec – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał pod koniec wieku XVIII lub na początku wieku XIX, wkrótce po zniesieniu zakazu osiedlania się Żydów w Grójcu. To średniowieczne miasto po okresie rozkwitu w XV – XVI w. podupadało, by całkowicie upaść w wieku XVIII. Przybywający do Grójca na początku XIX w Żydzi w większości byli chasydami. Przyciągała ich obecność w Grójcu jednej z najważniejszych postaci w chasydyzmie – Magida z Kozienic. W ciągu XIX wieku niemal 70% liczebna przewaga Żydów nad pozostałymi mieszkańcami Grójca zmalała w wieku XX do 50% przy jednoczesnym całkowitym przyroście liczby mieszkańców. Cmentarz kilkakrotnie powiększano i na koniec zajął ponad 2 ha. Znajduje się obok cmentarza chrześcijańskiego w pobliżu ulicy Mogielnickiej.

Na terenie cmentarza znajduje się mogiła zbiorowa ok. 200 Żydów zamordowanych w 1943 w Chynowie. Przeniesienia ciał pomordowanych dokonano zaraz po II wojnie światowej. Na początku lat 90-tych XX wieku teren cmentarza uporządkowano. Obecnie im dalej od wejścia tym więcej śladów odbywających się na terenie cmentarza libacji. Najwięcej śmieci znajduje się w krzakach porastających najdalszą część grójeckiego kirkutu.

Zdjęcia z dnia 15.04.2018 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie