Grodzisk Mazowiecki – cmentarz żydowski

Z zachowanych po dzień dzisiejszy dokumentów wynika, że Żydzi zamieszkiwali w Grodzisku Mazowieckim już w drugiej połowie XVI w. Nie posiadamy danych liczbowych dla tego okresu. Pod koniec XVIII w. byli większością mieszkańców Grodziska, a przez cały wiek XIX byli znaczącą większością mieszkańców tego miasta. Stosunki ludnościowe zaczęły się zmieniać dopiero w wieku XX.
Cmentarz powstał w drugiej połowie XVIII w. za miastem, pomiędzy drogami biegnącymi do Błonia i Rokitna. Wielokrotnie był powiększany, po raz ostatni w 1934 r. Proces dewastacji, która doprowadziła do stanu dzisiejszego rozpoczął się podczas II wojny światowej i trwał nadal po jej zakończeniu. Jednocześnie decyzje administracyjne podejmowane po wojnie doprowadziły do zachowania części nekropolii chociaż nie w stanie nie naruszonym.


Zdjęcia z dnia 01.06.2018 r.

Więcej informacji o cmentarzu przeczytać można na portalu Wirtualny Sztetl
Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie