Sarnaki – stary cmentarz katolicki

Sarnaki stały się oficjalnie siedzibą parafii katolickiej w 1430 r., gdy jeszcze należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie odnalazłem informacji na temat cmentarza przed 1855 r. Wiadomo tylko, że w 1855 r., podczas panującej wówczas zarazy, założono nowy cmentarz funkcjonujący do dnia dzisiejszego. Czy cmentarz na którym znajduje się grobowiec Podczaskich był cmentarzem parafialnym? Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1852 r. Oprócz Podczaskich są tu groby Egiersdorffów – zarządców majątku w Zabużu. Dwór Podczaskich w Sarnakach wzniesiono pomiędzy 1850 a 1860 r. Budowniczy, Joachim Podczaski zmarł w 1855 r. i został pochowany w sarnackim kościele. Być może jest to dawny cmentarz dworski? W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku o uporządkowanie cmentarza zabiegał ówczesny proboszcz w Sarnakach. Ogrodził jego teren drutem. Do 2007 roku nie podjęto jednak żadnych kroków w celu oczyszczenia nekropolii. Jenak w latach 2007 – 2010 staraniem miejscowych społeczników cmentarz oczyszczono i doprowadzono do wpisania go rejestru zabytków.

Cmentarz znajduje się na tyłach posesji przy ul. Stefana Żeromskiego. Dojście jest od ul. Jana Kilińskiego.


Zdjęcia z dnia 31.05.2019 r.

Artykuł o losach cmentarza na przełomie wieków w serwisie niedziela.pl
Lokalizacja cmentarza:

Pokaż Nekropolie na większej mapie