Famułki Łazowskie – cmentarz ewangelicki

Tereny dzisiejszej Puszczy Kampinoskiej, w dużej mierze podmokłe, zasiedlane były intensywnie od drugiej połowy XVIII w. Trudne warunki terenowe nie ułatwiały zakładania nowych osad. Podmokłe grunty wymagały doświadczenia od osadników, a mieli je osadnicy „olenderscy”. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów wynika, że Famułki Łazowskie założono w 1793 r. W Katalogu zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce założenie osady przeniesiono na pierwszą połowę XIX w. Faktem niepodważalnym pozostaje istnienie cmentarza w puszczy jako jedynej dzisiaj pozostałości po kolonistach, którzy żyli w Famułkach Łazowskich ponad 100 lat. Na początku XXI w. cmentarz wydawał się całkowicie pochłonięty przez przyrodę. Został jednak ponownie odkryty i dzisiaj w jego sąsiedztwie znajduje się tablica informacyjna. Ocalałe nagrobki wydobyto spod ściółki i częściowo teren cmentarza oczyszczono z zarośli. Dotrzeć najłatwiej jest od strony Famułek Królewskich.


Zdjęcia z dnia 10.05.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie