Marysin – cmentarz wojenny

Cmentarz założono obok murowanej kaplicy, przy skrzyżowaniu dróg. Znajdowało się na nim 15 mogił zbiorowych i 19 grobów pojedynczych z drewnianymi krzyżami. Wg informacji zapisanych przez M. Dąbrowskiego, na środku cmentarza stał drewniany krzyż. W 2020 r. już go nie ma. Na cmentarzu pochowano 125 żołnierzy austro-węgierskich (z 1, 6, 12, 14 i 31 pułku piechoty Landsturmu) oraz 36 rosyjskich, poległych między 31 lipca – 3 sierpnia 1915 r.


Zdjęcia z dnia 02.08.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Źródłem informacji jest opracowanie M. Dąbrowskiego, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, str. 128