Lubowicz-Byzie – cmentarz wojenny

Cmentarz założony prawdopodobnie w 1915 r. Wpisany do rejestru zabytków. Wspomniano o nim na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo. Istnieje też w katalogu zabytków dostępnych w serwisie zabytek.pl. W terenie odnalezienie cmentarza nie jest łatwe. Podejmowałem dwie próby. Za drugim razem już dysponowałem dokładnymi danymi uzyskanymi ze strony zabytki.pl i ich porównaniu z układem dróg leśnych na mapach topograficznych. Brak jakichkolwiek oznaczeń które by doprowadziły do cmentarza. Na miejscu jest wyraźny, czyli podniesiony wał ziemny otaczający cmentarz. Sam wał jak i znajdujący się za wałem teren cmentarza są zarośnięte jednak na stronie UG Klukowo zapisano:

Cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich położony około 20 metrów od skraju lasu i drogi Wyszonki Kościelne-Klukowo. Założony około 1915 roku. Układ kwater nie czytelny. Bardzo słabo czytelne ślady trzech pojedynczych mogił i jednej większej mogiły. Teren cmentarza całkowicie porośnięty lasem brzozowo-lipowym. Cmentarz zachowany szczątkowo.

Na miejscu widać, że kilka lat wcześniej prowadzono prace porządkowe. Zastanawia jednak brak jakichkolwiek oznaczeń. Informacji na temat samego też jest niewiele. Na temat cmentarzy gminy Klukowo wpisanych do rejestru zabytków w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klukowo” przeczytać można tylko:

Obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).
Wszelkie prace przy obiektach i na terenach zabytkowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wymóg uzyskania pozwolenia dotyczy również kwestii dokonywania podziałów zabytków, zmiany przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku, prowadzenia badań archeologicznych i architektonicznych oraz podejmowania innych działań, które mogłyby wpłynąć na naruszenie substancji zabytkowej lub wygląd zabytku.

Ostatnie zdjęcie z galerii zostało wykonane z leśnej drogi w kierunku znajdującego się ok. 5-7 m wału otaczającego cmentarz.


Zdjęcia z dnia 07.06.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie