Nowe Grochale – cmentarz ewangelicki

Nowe Grochale (wcześniej Grochale Nowe) założono prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. Osadnicy olenderscy założyli własny cmentarz na północnym skraju osady, nieopodal koryta Wisły. Dzisiaj jest to przykład cmentarza zabudowanego. O ile w okolicy są cmentarze na gruntach prywatnych to w Kępie Kiełpińskiej jest to zagajnik na ogrodzonym, prywatnym terenie, w warszawskim Tarchominie jest to…Continue reading Nowe Grochale – cmentarz ewangelicki

Famułki Łazowskie – cmentarz ewangelicki

Tereny dzisiejszej Puszczy Kampinoskiej, w dużej mierze podmokłe, zasiedlane były intensywnie od drugiej połowy XVIII w. Trudne warunki terenowe nie ułatwiały zakładania nowych osad. Podmokłe grunty wymagały doświadczenia od osadników, a mieli je osadnicy „olenderscy”. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów wynika, że Famułki Łazowskie założono w 1793 r. W Katalogu zabytków…Continue reading Famułki Łazowskie – cmentarz ewangelicki

Karolinów – cmentarz ewangelicki

Koloniści założyli osadę na bagnistym terenie prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. Do dnia dzisiejszego pozostał cmentarz lokowany, jak domy kolonistów, na sztucznym, prostokątnym wzniesieniu. Byłby trudny do odnalezienia gdyby nie tablica informacyjna, Na terenie cmentarza, porośniętym gęsto krzewami znajdują się tylko pozostałości dwóch drewnianych krzyży. Zdjęcia z dnia 10.05.2020 r. Lokalizacja: Pokaż Nekropolie na…Continue reading Karolinów – cmentarz ewangelicki

Dziekanów Leśny – cmentarz ewangelicki

Założony w II połowie XIX w. cmentarz w Dziekanowie Leśnym od 2013 r. jest jednym z najbardziej zadbanych cmentarzy Powiśla Kampinoskiego. Znajduje się przy szlaku turystycznym i posiada tablicę informacyjną z historią osady oraz zdjęciami. W jego odnowieniu udział brali: Kampinoski Park Narodowy, Stowarzyszenie „Nasze Łomianki” oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Formalnie opiekę…Continue reading Dziekanów Leśny – cmentarz ewangelicki

Łomianki – cmentarz ewangelicki

Należące do dóbr kiełpińskich Łomianki zaczęły się rozwijać w drugiej połowie XVIII w. To wtedy ich kolejni właściciele: Henryk Brühl i Jerzy Fryderyk Poths zachęcali osadników do osiedlania się na terenach dzisiejszych Łomianek i Kiełpina. Osadnicy założyli Łomianki Dolne i Górne. Te drugie z czasem przemianowano na Dąbrowę Zachodnią. Dzisiaj są częścią Łomianek. Jedynym śladem…Continue reading Łomianki – cmentarz ewangelicki

Józefów – cmentarz ewangelicki

Pod koniec XVIII w. rząd pruski zachęcał niemieckich osadników do osiedlania się na nowo zajętych ziemiach należących wcześniej do Rzeczypospolitej Polskiej. Także na podmokłych terenach na północ od Pragi. W 1788 r. trzech pierwszych osadników założyło kolonię Józefów. W celu osuszenia pól osadnicy zmienili bieg rzeki Długiej. Ze swej strony władze pruskie organizują przygotowania do…Continue reading Józefów – cmentarz ewangelicki

Stanisławów Pierwszy – cmentarz ewangelicki

Koloniści zasiedlający Stanisławów podpisali kontrakt z właścicielem dóbr nieporęckich, Stanisławem Potockim, 24.04.1824 r., niewiele wcześniej niż grupa kolonistów zasiedlających Izabelin. Dokładnej daty założenia cmentarza nie znamy ale wg informacji zamieszczonych na stronie lopacinski.com cmentarz jest już na mapie z 1855 r. Znajduje się przy ul. Konwaliowej w lesie. Wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wciąż jest…Continue reading Stanisławów Pierwszy – cmentarz ewangelicki

Aleksandrów (Izabelin) – cmentarz ewangelicki

Za datę założenia kolonii w Izabelinie przyjmuje się dzień 6.05.1824 r. Jest to dzień podpisania umowy grupy kolonistów z właścicielami dóbr nieporęckich. Projekt założenia kolonii z 1823 r. przewidywał założenie cmentarza i ten zapewne powstał w 1824 r. Na mapie z 1825 r. stworzonej przez Stanisława Ludwika Postawkę w celu opracowania planu odwodnienia nowozasiedlonych terenów…Continue reading Aleksandrów (Izabelin) – cmentarz ewangelicki

Młynarze – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy założyli Młynarze w drugiej połowie XIX w. Miejscowość nie pojawia się w tworzonym w tym czasie Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie była to więc niewielki przysiółek pomiędzy Bugiem i Fiszerem. Być może utrudniony przez rzeki i mokradła kontakt ze światem zewnętrznym zmusił osadników do założenia własnego cmentarza. W gminie Zabrodzie pod koniec XIX…Continue reading Młynarze – cmentarz ewangelicki