Iłów – cmentarz ewangelicki

Intensywne osadnictwo „holenderskie” na Mazowszu rozpoczęło się w połowie XVIII w. Z powodu ograniczeń dotyczących swobody religijnej życie religijne osadników było zamknięte w granicach ich osad. Najbliższa parafia ewangelicka miała swoją siedzibę w Węgrowie. Siłą rzeczy ewangelicy rzadko mieli styczność ze swoimi duchownymi. Chrzty i śluby odbywały się w kościołach katolickich. Od 1768 r. ewangelicy…Continue reading Iłów – cmentarz ewangelicki

Elżbietów – cmentarz ewangelicki

Cmentarz w Elżbietowie nie jest ani oznakowany, ani nie ma na jego terenie żadnych krzyży. Znajduje się w pobliżu zakładu Bakoma. Podobnie jak cmentarz w pobliskiej Dębówce mógł powstać w pierwszej połowie XIX w. W lokalnym miesięczniku „Prosto z gminy” znalazłem informację, że być może jest to cmentarz z I wojny światowej. Jego obecność na…Continue reading Elżbietów – cmentarz ewangelicki

Dębówka – cmentarz ewangelicki

Cmentarz ewangelicki w Dębówce został założony przez kolonistów niemieckich w pierwszej połowie XIX w. Użytkowany był prawdopodobnie do oku 1944. W późniejszym okresie niszczał sam lub z czyjąś pomocą. W roku 2017 został oczyszczony z krzewów. Najwięcej informacji na temat tego cmentarza zamieszczono w teresińskim miesięczniku samorządowym „Prosto z gminy” (str. 9). Zdjęcia z dnia…Continue reading Dębówka – cmentarz ewangelicki

Czerwińsk nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Większość czerwińskich ewangelików zamieszkiwała osadę Kolonia Czerwińsk. W wydanym w 1880 r.Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego zapisano: Kolonia Czerwińsk liczy 10 osad, 12 domów, 112 mieszkańców, 429 mórg obszaru, w tem 367 ornej ziemi; ma kościół i szkółkę ewangelicką, olejarnię i wiatrak. W Rysie historycznym gminy Czerwińsk nad Wisłą o kolonistach można przeczytać tylko krótką wzmiankę:…Continue reading Czerwińsk nad Wisłą – cmentarz ewangelicki